Parklet dla Łodzi

Parklet jest miejscowym poszerzeniem przestrzeni dla pieszych, które wprowadza się przede wszystkim na ulicach zdominowanych przez samochody lub tam, gdzie chodnik jest zbyt wąski. Polega na przekształceniu przestrzeni parkingowej w ludzką, przyjazną pieszym.

Idea parkletu narodziła się w San Francisco w 2005 roku. Pierwszy parklet był rozstawiony zaledwie na dwie godziny z okazji zorganizowanego po raz pierwszy w historii wydarzenia o nazwie Park(ing) Day. Obecnie wydarzenie to jest międzynarodowe.

W Łodzi są miejsca, które wręcz idealnie nadają się do zlokalizowania parkletu, jednak nie każda przestrzeń jest do tego odpowiednia. Wybierając lokalizację należy zwrócić uwagę na: intensywność ruchu pieszego, szerokość chodnika, występowanie zieleni i szerokość miejsc parkingowych.

Parklet to przestrzeń dla pieszych, która odpowiada na niedostatek przestrzeni publicznych oraz zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (najczęściej 2 miejsca parkingowe) pozwalają na zlokalizowanie go w zasadzie wszędzie. Dodatkowym atutem jest fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 1 samochód, może zostać wykorzystana przez wielu przechodniów. Rozwiązanie to jest nowością w Polsce, ale na świecie cieszy się coraz większą popularnością. Dlatego chcemy zaprezentować ideę parkletu łodzianom. Zakładamy lokalizację parkletu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, gdzie najbardziej odczuwalny jest brak zieleni oraz miejsc wspólnego spędzania czasu.