Parklet dla Łodzi

Po zapewnieniu podstawowych ról jakie powinna spełniać przestrzeń publiczna, czyli miejsca spotkań mieszkańców, gdzie mogą nawiązywać się relacje społeczne czy odbywać różnego rodzaju aktywności.

17 września na ul. Piotrkowskiej między ul. Tuwima a Nawrot odbył się I Festiwal Budżetu Obywatelskiego. Podczas wydarzenia mieszkańcy mieli szansę zapoznać się ze zgłoszonymi projektami. Nie zabrakło tam również nas.

Od kilku dni, w ścisłej zabudowie miasta, na ulicy Andrzeja Struga, piesi mają możliwość odpocząć w otoczeniu zieleni, którą zapewnia na tym odcinku ulicy parklet. Parklet to nie tylko ławki i roślinność, to przede wszystkim odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przestrzenie publiczne, które wspomagają nawiązywanie relacji między ludźmi. Dodatkowym atutem tworzenia miejsc dedykowanych dla pieszych jest aspekt ekologiczny, zachęcają one do przemieszczania się po mieście pieszo lub rowerem.

Parklet to przestrzeń dla pieszych, która odpowiada na niedostatek przestrzeni publicznych oraz zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (najczęściej 2 miejsca parkingowe) pozwalają na zlokalizowanie go w zasadzie wszędzie. Dodatkowym atutem jest fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 1 samochód, może zostać wykorzystana przez wielu przechodniów. Rozwiązanie to jest nowością w Polsce, ale na świecie cieszy się coraz większą popularnością. Dlatego chcemy zaprezentować ideę parkletu łodzianom. Zakładamy lokalizację parkletu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, gdzie najbardziej odczuwalny jest brak zieleni oraz miejsc wspólnego spędzania czasu.