Parklet dla Łodzi

Przygotowując projekt pierwszego parkletu przeanalizowaliśmy ulice pod kątem przyjazności dla pieszych. Biorąc po uwagę różne kryteria wytypowaliśmy ulice, na których pojawienie się tego typu instalacji wpłynie na poprawę jakości przestrzeni. Pierwszą z nich była ulica Andrzeja Struga, gdzie w ramach inicjatywy lokalnej udało nam się odmienić jej wygląd i charakter. Od początku września zlokalizowany jest tu bowiem pierwszy łódzki parklet.

Kolejny parklet naszym zdaniem mógłby się pojawić przy ul. Więckowskiego (na odcinku między ulicą Gdańską a Wólczańską). Decyzja o wytypowaniu tej lokalizacji jest uwarunkowana nie tylko wąskimi chodnikami. Istotną kwestią, która także wpłynęła na wybór tego miejsca jest deficyt miejsc na Starym Polesiu, w których można usiąść oraz które służyłyby kontaktom społecznym i rekreacji. Najbliższym takim punktem od wybranej lokalizacji jest oddalony o około 350 m park kieszonkowy przy skrzyżowaniu ul. Więckowskiego i Pogonowskiego. Ten fragment ul. Więckowskiego wydaje się tym bardziej atrakcyjny do usytuowania parkletu ze względu na sąsiedztwo instytucji kulturalnych i szkoły, co może się przełożyć na częstotliwość użytkowania parkletu oraz poprawy wizerunku okolicy.

Sytuacja wygląda podobnie przy ul. Rewolucji 1905 r., gdzie została zaproponowana lokalizacja trzeciego parkletu. Odcinek między ul. Kilińskiego, a Sterlinga wydaje się odpowiedni z tych samych powodów co w przypadku ul. Więckowskiego. Szerokość chodników jest nieadekwatna do potoków pieszych, którzy to w dużej mierze kierują się do jednego z wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Okolica nie jest także zasobna w ogólnodostępne miejsca, których można by było usiąść - najbliższą tego typu lokalizacją jest ławka na ul. POW, która to jednakże jest oblegana zwykle przez studentów wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, pod którego to wejściem stoi. Przyczynia się to do niedoboru miejsc służącym mieszkańcom, ich wypoczynkowi i kontaktom społecznym.

Lokalizacji w Łodzi, w których idea parkletu z powodzeniem mogłaby się sprawdzić jest znacznie więcej. W związku z czym, jeśli w Waszej głowie pojawił się pomysł, gdzie kolejny parklet mógłby się pojawić gorąco zachęcamy do kontaktu.

Dzięki głosom mieszkańców Łodzi możemy wspólnie zmienić krajobraz naszego miasta.

Wystarczy zagłosować w Budżecie Obywatelskim 2016 na zgłoszone przez naszych Wolontariuszy wnioski:

  • S0055KA - Parklet dla Łodzi - Śródmieście Katedralna
  • S0058WS - Parklet dla Łodzi - Śródmieście Wschód
  • P0164SP - Parklet dla Łodzi - Stare Polesie

Głosuję na Parklet dla Łodzi!

{JK}

Parklet to przestrzeń dla pieszych, która odpowiada na niedostatek przestrzeni publicznych oraz zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (najczęściej 2 miejsca parkingowe) pozwalają na zlokalizowanie go w zasadzie wszędzie. Dodatkowym atutem jest fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 1 samochód, może zostać wykorzystana przez wielu przechodniów. Rozwiązanie to jest nowością w Polsce, ale na świecie cieszy się coraz większą popularnością. Dlatego chcemy zaprezentować ideę parkletu łodzianom. Zakładamy lokalizację parkletu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, gdzie najbardziej odczuwalny jest brak zieleni oraz miejsc wspólnego spędzania czasu.