Parklet dla Łodzi

Ulice w miastach są podporządkowane głównie komunikacji kołowej. Wiele aglomeracji posiada jezdnię, na którą składają się pasy ruchu dla samochodów mające aż 3,5 m szerokości (to tyle co na autostradzie) oraz 2,5 m szerokości miejsca parkingowe. Tak zagospodarowana przestrzeń między budynkami powoduje znaczne ograniczenie powierzchni chodników, oraz nie pozostawia miejsca na zieleń i odpoczynek.

W związku, z tym, że na tak zaplanowanych ulicach trudno je pomieścić, z pomocą dla pieszych przyszła idea parkletu.

Parklety, oprócz tego, że stanowią miejscowe poszerzenie chodnika – obszaru dedykowanego wyłącznie pieszym, niosą ze sobą dla nich inne korzyści. W USA, gdzie w pierwszej kolejności je wprowadzono, zauważono, że dzięki parkletom ludzie oprócz przemieszczania się i czekania na autobus zaczęli spędzać wygodnie swój wolny czas w przestrzeni publicznej. Stały się nie tylko miejscem sąsiedzkich spotkań, ale także przestrzenią, gdzie można złapać chwilę oddechu wśród zieleni, coś zjeść, poczytać książkę, albo spotkać się z przyjaciółmi(1).

Z biegiem czasu konstrukcje parkletów stają się co raz bardziej innowacyjne. Przy ich projektowaniu zaczęto uwzględniać elementy służące grom i zabawom, stanowiska do naładowania telefonu, co czyni je atrakcyjniejszymi. Na parkletach udaje się także wygospodarować miejsca do przypięcia roweru, co nie tylko podnosi walory parkletu, ale też zachęca do korzystania z roweru, czym czyni ulice bezpieczniejszymi dla pieszych(2).

Czy parklet to nie za mało, by podnieść jakość przestrzeni dla pieszych? Może i tak. Niemniej jednak niech przemówią liczby. Badania przeprowadzone w San Francisco po wybudowaniu pierwszego parkletu wskazują jasno – ruch pieszy na ulicy z parkletem wieczorami wzrósł o 37%, natomiast w ciągu całego dnia o 13%. W przypadku weekendów ulice te odnotowały nawet 2-krotny wzrost liczby odwiedzających(3)! To chyba wystarczająco, by docenić ten nowy rodzaj przestrzeni publicznej i zastosować go także i w Twoim mieście!

Źródła:

  • (1) Parklet Impact Study San Francisco Great Streets Project San Francisco 2011.
  • (2) City of Boston parklet evaluation report, Mayor’s Office of New Urban Mechanics, Boston 2014, s. 7
  • (3) S. Defreitas, In San Francisco, tiny parks pack in big benefits przeglądane: http://earthtechling.com/2012/08/in-san-francisco-tiny-parks-pack-in-big-benefits/ dostęp: 28.09.2016 r.

{OK}

Parklet to przestrzeń dla pieszych, która odpowiada na niedostatek przestrzeni publicznych oraz zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (najczęściej 2 miejsca parkingowe) pozwalają na zlokalizowanie go w zasadzie wszędzie. Dodatkowym atutem jest fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 1 samochód, może zostać wykorzystana przez wielu przechodniów. Rozwiązanie to jest nowością w Polsce, ale na świecie cieszy się coraz większą popularnością. Dlatego chcemy zaprezentować ideę parkletu łodzianom. Zakładamy lokalizację parkletu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, gdzie najbardziej odczuwalny jest brak zieleni oraz miejsc wspólnego spędzania czasu.