Parklet dla Łodzi

Jednym z celów przyświecających idei budowania parkletów jest poprawa konkurencyjności śródmiejskich firm względem centrów handlowych, które odciągają klientów z dala od centrum miasta (1).

W krajach zachodnich przedsiębiorcy zauważyli, że więcej korzyści przynosi im parklet niż jedno miejsce parkingowe(2). Wynika to zarówno z tego, że piesi spędzając czas w jego obrębie nie tylko dostrzegają dotychczas nieznane im punkty usługowe, z których zaczynają korzystać, ale także spożywają w nich produkty zakupione w restauracjach i kawiarniach nie zajmując miejsc w tychże lokalach. Sprawia to, że parklety stają się także ogólnodostępną alternatywą dla ogródków gastronomicznych(3).

Innym ich znaczącym walorem jest to, że mogą na nich odpocząć osoby biegające między punktami handlowymi w trakcie robienia zakupów, lub znudzeni małżonkowie oczekujący jak ich druga połówka w końcu wyjdzie ze sklepu. Czy można to uznać za rewolucję w handlu? Raczej nie, przecież wysepki z siedziskami i odrobiną zieleni są dobrze znane z centrów handlowych!

Co więcej parklety dzięki swojemu oddziaływaniu na handel i usługi skutkują ożywieniem gospodarczym danej przestrzeni, przyczyniając się także do realizacji ekonomicznego aspektu rewitalizacji(4), na którą to obecnie tak mocno kładzie nacisk Urząd Miasta Łodzi.

Źródła:

  • (1) Parklet Feasibility study for the city of Raileigh, Raileigh Urban Design Center And Office Planning and Development, 2013, s 23.
  • (2) B. Hunter i R. Bernard, “’Parklet’ program expansion recommended in Vancouver”, [w:] News 1130, dostęp: http://www.news1130.com/2016/05/30/parklet-vancouver/, przeglądane: 22.09.2016 r.
  • (3) San Francisco Parklet Manual, Pavement to parks and City of San Francisco, 2015, s. 5 i 56.
  • (4) NN, In partnership with SFDPW and SFMTA, the Planning Department has released a call for proposals for new Parklets, 2014, dostęp: http://sf-planning.org/article/apply-parklet, przeglądane: 22.09.2016 r.

{OK}

Parklet to przestrzeń dla pieszych, która odpowiada na niedostatek przestrzeni publicznych oraz zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (najczęściej 2 miejsca parkingowe) pozwalają na zlokalizowanie go w zasadzie wszędzie. Dodatkowym atutem jest fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 1 samochód, może zostać wykorzystana przez wielu przechodniów. Rozwiązanie to jest nowością w Polsce, ale na świecie cieszy się coraz większą popularnością. Dlatego chcemy zaprezentować ideę parkletu łodzianom. Zakładamy lokalizację parkletu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, gdzie najbardziej odczuwalny jest brak zieleni oraz miejsc wspólnego spędzania czasu.