Parklet dla Łodzi

Po zapewnieniu podstawowych ról jakie powinna spełniać przestrzeń publiczna, czyli miejsca spotkań mieszkańców, gdzie mogą nawiązywać się relacje społeczne czy odbywać różnego rodzaju aktywności.

Wśród mieszkańców miast i jego odwiedzających pojawia potrzeba odczuwania piękna. Jakość najbliższego otoczenia, w jakim przebywamy, m.in. ulic, chodników, parków, skwerów, oddziałuje na nasze emocje, wpływa na samopoczucie, kształtuje nas intelektualnie. Ponadto wśród najmłodszych uczestników przestrzeni, miasto buduje wrażliwość na piękno, a najbliższe otoczenie staje się pierwowzorem (1). Niewłaściwe zagospodarowanie, dewastacja środowiska naturalnego czy chaos reklamowy, czynią przestrzeń daleką od naszych oczekiwań. Skutki mogą być destrukcyjne dla nas samych i miejskich społeczności.

Dla coraz większej ilości ludzi, bo aż połowy ludności świata, betonowe miasta stają się codziennym środowiskiem życia. Liczba populacji w miastach wciąż dynamicznie rośnie. W 1950 roku 30 proc. światowej populacji zamieszkiwało miasta, dziś mówimy o 54 proc. Według prognoz na w rok 2050, dwie trzecie populacji świata zamieszka w mieście (2). Bez względu na panujący stan rozwiniętej cywilizacji, człowiek pozostaje zawsze częścią przyrody. We współczesnych miastach, z powodu silnie zagospodarowanych terenów, trudno jest stworzyć nowe otwarte obszary zielone. Wprowadzenie w przestrzeń miejską odciętą od natury roślinności za pomocą parkletów czyni ją bardziej przyjazną dla człowieka. Jest to zabieg mający na celu poprawienie estetyki szarych, zatłoczonych ruchem samochodowym ulic, na których wciąż tętni ruch pieszy.

Ponadto w wielu zagranicznych metropoliach zwraca się szczególną uwagę na sam design parkletów. Często zagadnienie zagospodarowania jednego miejsca parkingowego jest konkurencją artystyczną dla lokalnych projektantów i artystów. Alternatywna forma małej architektury to nie tylko funkcjonalność - parklet nadaje otoczeniu nowej ciekawej wartości.

Dodatkowym walorem jest fakt, że estetycznie zagospodarowane przestrzenie centrum miasta decydują o konkurencyjności ośrodków miejskich. Zadbane przestrzenie publiczne kształtują charakter miast, przyciągają nowych mieszkańców, turystów i inwestorów. Łódzki parklet jest jedną z pierwszych takich realizacji w Polsce. Miasto Łódź może stać się wzorem dla innych miast w alternatywnych sposobach poprawiania jakości przestrzeni publicznych. Takie działanie może wpłynąć pozytywnie na budowania marki miasta.

Źródła:

  • (1) Maria Porębska, O potrzebie piękna w przestrzenii publicznej miasta, 2010, s 157.
  • (2) Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych ONZ (DESA) http://www.un.org/en/development/desa/publications/2014-revision-world-urbanization-prospects.html, 03.10.2016

{EM}

Parklet to przestrzeń dla pieszych, która odpowiada na niedostatek przestrzeni publicznych oraz zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (najczęściej 2 miejsca parkingowe) pozwalają na zlokalizowanie go w zasadzie wszędzie. Dodatkowym atutem jest fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 1 samochód, może zostać wykorzystana przez wielu przechodniów. Rozwiązanie to jest nowością w Polsce, ale na świecie cieszy się coraz większą popularnością. Dlatego chcemy zaprezentować ideę parkletu łodzianom. Zakładamy lokalizację parkletu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, gdzie najbardziej odczuwalny jest brak zieleni oraz miejsc wspólnego spędzania czasu.