Parklet dla Łodzi

W Łodzi są miejsca, które wręcz idealnie nadają się do zlokalizowania parkletu, jednak nie każda przestrzeń jest do tego odpowiednia. Wybierając lokalizację należy zwrócić uwagę na: intensywność ruchu pieszego, szerokość chodnika, występowanie zieleni i szerokość miejsc parkingowych.

Parklet jest najbardziej przydatny w miejscach, gdzie występuje duże natężenie ruchu pieszego. Warto zwrócić również uwagę na ilość przestrzeni przeznaczonej dla pieszych. Bywa, że chodnik jest szerokości 1,5 m. W sytuacji dużego natężenia ruchu pieszego nie ma nawet możliwości, żeby przystanąć na chwilę. W takim miejscu poszerzenie tej przestrzeni przyda się najbardziej. Istotnym kryterium przy wyborze lokalizacji, jest obecność lokali handlowych, usługowych, urzędów i instytucji, które generują ruch pieszy. Należy również brać pod uwagę obecność zieleni. Gdy na ulicy nie ma zieleni, umieszczenie nawet kilku roślin spowoduje, że przestrzeń stanie się dużo bardziej przyjazna. Dobór gatunków powinien uwzględniać warunki, w jakich roślinność będzie przebywać (dostępność wody oraz światła) oraz pożądany efekt, jaki chce się uzyskać.

Parklet to przestrzeń dla pieszych, która odpowiada na niedostatek przestrzeni publicznych oraz zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (najczęściej 2 miejsca parkingowe) pozwalają na zlokalizowanie go w zasadzie wszędzie. Dodatkowym atutem jest fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 1 samochód, może zostać wykorzystana przez wielu przechodniów. Rozwiązanie to jest nowością w Polsce, ale na świecie cieszy się coraz większą popularnością. Dlatego chcemy zaprezentować ideę parkletu łodzianom. Zakładamy lokalizację parkletu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, gdzie najbardziej odczuwalny jest brak zieleni oraz miejsc wspólnego spędzania czasu.