Parklet dla Łodzi

Przygotowując projekt pierwszego parkletu przeanalizowaliśmy ulice pod kątem przyjazności dla pieszych. Biorąc po uwagę różne kryteria wytypowaliśmy ulice, na których pojawienie się tego typu instalacji wpłynie na poprawę jakości przestrzeni. Pierwszą z nich była ulica Andrzeja Struga, gdzie w ramach inicjatywy lokalnej udało nam się odmienić jej wygląd i charakter. Od początku września zlokalizowany jest tu bowiem pierwszy łódzki parklet.

Ulice w miastach są podporządkowane głównie komunikacji kołowej. Wiele aglomeracji posiada jezdnię, na którą składają się pasy ruchu dla samochodów mające aż 3,5 m szerokości (to tyle co na autostradzie) oraz 2,5 m szerokości miejsca parkingowe. Tak zagospodarowana przestrzeń między budynkami powoduje znaczne ograniczenie powierzchni chodników, oraz nie pozostawia miejsca na zieleń i odpoczynek.

Jednym z celów przyświecających idei budowania parkletów jest poprawa konkurencyjności śródmiejskich firm względem centrów handlowych, które odciągają klientów z dala od centrum miasta (1).

Parklet to przestrzeń dla pieszych, która odpowiada na niedostatek przestrzeni publicznych oraz zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (najczęściej 2 miejsca parkingowe) pozwalają na zlokalizowanie go w zasadzie wszędzie. Dodatkowym atutem jest fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 1 samochód, może zostać wykorzystana przez wielu przechodniów. Rozwiązanie to jest nowością w Polsce, ale na świecie cieszy się coraz większą popularnością. Dlatego chcemy zaprezentować ideę parkletu łodzianom. Zakładamy lokalizację parkletu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, gdzie najbardziej odczuwalny jest brak zieleni oraz miejsc wspólnego spędzania czasu.