Misja fundacji / Our mission

Fundacja Fenomen składa się z obywateli kochających swoje miasto – Łódź. Przede wszystkim widzimy w nim ogromny potencjał, który według nas nie jest w pełni wykorzystany. Staramy się to aktywnie zmieniać. Łączy nas wiara, że swoją pracą przyczynimy się do stworzenia takiego miasta, z którego wszyscy będziemy dumni. Miasta atrakcyjnego, zadbanego, niebanalnego, w którym wszelkie istotne decyzje podejmowane są wraz z zaangażowanymi mieszkańcami. Miasta, które jest prawdziwą Ziemią Obiecaną dla swych obywateli i dla wszystkich przybywających do niej gości.

Our mission

Our foundation is formed by people who share love for their city – Łódź. First of all, we see the potential in the city, which is not entirely used. We are trying to change it. We are united by a belief that our work can make a difference in order to create a city we could all be proud of. A city which is appealing, maintained and one-of-a-kind and where all decisions are made through taking residents’ views into account. A city which could be a true Promised Land (pl. ‘Ziemia Obiecana’ – a novel by W. Reymont) for both its inhabitants and everyone who wishes to visit it.