Tempo-30

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

"Bezpieczne miasto - inna droga"  to projekt, który zwiększy wpływ mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) i jakość przestrzeni publicznej. W 2014 i 2015 roku przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna dla mieszkańców Łodzi i kluczowych partnerów (radni osiedlowi i miejscy, media, spółdzielnie mieszkaniowe) w zakresie nowoczesnych i praktycznych rozwiązań w BRD oraz sposobów wpływania na politykę miejską BRD.

Działania w ramach projektu będą nakierowane na zwiększanie umiejętności w zakresie działań obywatelskich przy jednoczesnym zwiększaniu wiedzy o zaletach różnych rozwiązań BRD. W efekcie, w przyszłości rozwiązania te będą w większym stopniu świadomie kształtowane przez mieszkańców.

Partnerem projektu jest Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu.

Projekt realizowany w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" w obszarze tematycznym partycypacja publiczna i finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.innadroga.dlalodzi.info