Tempo-30

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

„Zrozumieć obie strony - wsparcie trzeciego sektora i władz samorządowych we Lwowie w zakresie wzajemnej współpracy i zwiększania aktywności społecznej mieszkańców". Jest on realizowany we Lwowie i w Łodzi.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu RITA - Przemiany w regionach Fundacji Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest wsparcie trzeciego sektora i władz samorządowych we Lwowie w zakresie wzajemnej współpracy i zwiększania aktywności społecznej mieszkańców oraz zwiększenie poziomu świadomości młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta na temat korzyści, jakie płyną z transportu rowerowego.

W ramach projektu chcemy podzielić się swoim doświadczeniem z ukraińskim Partnerem w sferze współpracy NGO i władz samorządowych dotyczącej polityki rowerowej i transportu zrównoważonego.
W projekt zaangażowani będą również radni Rady Miejskiej w Łodzi i Miejskiej Rady Lwowa.

W projekcie zaplanowano:

 • Warsztaty dla ukraińskich radnych i przedstawicieli NGO z tematyki: współpraca i komunikacja z władzami miasta, sposoby i metody zwiększania aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta; podnoszenie świadomości wpływu na infrastrukturę miasta i bezpieczeństwa ruchu rowerowego w mieście (uczniowie); angażowanie wolontariuszy (21-24.07.2016)
 • Wizytę w Polsce ukraińskich radnych i przedstawicieli NGO w celu transferu wiedzy i dzielenia się dobrymi praktykami w sferze współpracy NGO z władzami i angażowania mieszkańców do brania udziału w konsultacjach społecznych (22-25.08.2016)
 • Opracowanie i udostępnienie: modelu współpracy NGO-władze miasta, scenariusze zajęć w szkołach, kompendium wiedzy na temat metod i sposobów zwiększania zaangażowania mieszkańców miasta) i organizacja warsztatów w lwowskich szkołach (wrzesień 2016-marzec 2017)
 • Organizację pikniku podsumowującego projekt we Lwowie (kwiecień 2017)

Parklet to przestrzeń dla pieszych, która odpowiada na niedostatek przestrzeni publicznych oraz zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (najczęściej 1­2 miejsca parkingowe) pozwalają na zlokalizowanie go w zasadzie wszędzie. Dodatkowym atutem jest fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 1 samochód, może zostać wykorzystana przez wielu przechodniów. Rozwiązanie to jest nowością w Polsce, ale na świecie cieszy się coraz większą popularnością. Dlatego chcemy zaprezentować ideę parkletu łodzianom. Zakładamy lokalizację parkletu w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, gdzie najbardziej odczuwalny jest brak zieleni oraz miejsc wspólnego spędzania czasu.

Nasza propozycja przekształcenia niektórych z łódzkich ulic. Jesteśmy przekonani, że w mieście przyjaznym mieszkańcom ulice mogą być czymś więcej niż tylko drogą dla samochodów. Wierzymy, że ten nowatorski sposób projektowania zyska sobie sympatię mieszkańców i okaże się dużym sukcesem - tak jak to się stało w wielu innych europejskich miastach.

Fundacja Fenomen prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego. Zapraszamy do korzystania z naszego doświadczenia.

 • Realizujemy na zlecenie szkolenia, warsztaty i prelekcje.
 • Przeprowadzamy audyty i badania.
 • Wykonujemy ekspertyzy i konsultujemy.
 • Planujemy i realizujemy kampanie społeczne i edukacyjne.

Zapraszamy do współpracy - więcej informacji i kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasi eksperci

Katarzyna Mikołajczyk
Zakres tematyczny:

 • jak rozmawiać z mieszkańcami o budżecie miasta,
 • jak przeprowadzać konsultacje społeczne,
 • jak przygotowywać materiały informacyjne dla mieszkańców,
 • jak dotrzeć do nich z informacją i sprawić czy zrozumieli temat.
O mnie:
Członkini Zarządu i Rady Programowej Fundacji Normalne Miasto – Fenomen.
Od 2010 roku zaangażowana w konsultacje społeczne, zwłaszcza w zakresie całościowego budżetu miasta (przygotowywanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców, wizualizacji budżetu, przykładów wypełnienia formularzy itp). Koordynatorka pierwszej i drugiej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej budżetu obywatelskiego w Łodzi (BO na 2014 i BO na 2015). Prowadziła monitoring wykonania projektów z pierwszej edycji.
Stoi na straży przestrzegania regulaminu konsultacji społecznych oraz dba o edukacyjny aspekt wszelkich konsultacji (tak, aby mieszkańcy powiększali swoją wiedzę w temacie konsultacji - Koordynowała dwuletni projekt Bezpieczne Miasto Inna Droga, który miał zwiększać wiedzę mieszkańców z temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego i planowania transportu ).
Wychodzi z założenia, że planowanie dla ludzi, wymaga planowania z ludźmi.

Paulina Milewska
Zakres tematyczny:

 • skuteczna promocja instytucji kultury,
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
 • badania jakości obsługi w bibliotekach,
 • praca metodą projektu w instytucji kultury, zarządzanie projektami,
 • planowanie i organizowanie wydarzeń,
 • fundraising w bibliotece.

O mnie:
Specjalistka ds. promocji, animatorka czytelnictwa, bibliotekarka, miejska rowerzystka. Autorka licznych artykułów (ponad 50 tekstów fachowych i naukowych), trenerka prowadząca warsztaty dla pracowników instytucji kultury. Uwielbia wystąpienia publiczne (prelegentka na ponad 20 konferencjach ogólnopolskich), na co dzień pracuje z mediami. Wierzy w ludzi oraz w to, że zmiany na lepsze są możliwe, jeśli tylko zacznie się je od siebie.
Obecnie pracuje w bibliotece uniwersyteckiej w sekcji promocji oraz w organizacji pozarządowej - członkini zarządu Fundacji Fenomen oraz koordynatorka projektów. Pomysłodawczyni i realizatorka kampanii Odjazdowy Bibliotekarz (od 2010 r.), Bicycool Library (od 2012 r.). Koordynatorka projektu “Biblioskan. Kontrola obywatelska w łódzkich bibliotekach publicznych”. Posiada doświadczenie w PR i marketingu, w zarządzaniu projektami, zespołem oraz finansami.

Aleksandra Marciniak
Zakres tematyczny:

 • mecenat instytucji kultury - jak pozyskać fundusze na działalność?
 • skuteczna promocja instytucji kultury - jak powiększyć grono naszych “fanów”?
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne - jak zawładnąć publicznością?
 • badania satysfakcji użytkowników bibliotek - jak je prowadzić i co z nich wynika?

O mnie:
Etatowo specjalistka ds. marketingu i reklamy w samorządowej instytucji kultury. Codziennie z przyjemnością zabiega o przychylność kolejnych klientów i sponsorów. Po godzinach realizator dwóch projektów: “Biblioskan. Kontrola obywatelska w łódzkich bibliotekach publicznych” (program Obywatele dla demokracji)i “Piękny umysł. Otwarte Zasoby Edukacyjne w pozaformalnej edukacji seniorów” (program ErasmusPlus). Przez 6 lat pełniła funkcję dyrektora biblioteki uczelni niepaństwowej, zgłębiając tajniki zarządzania oraz angażując się w działalność naukową i dydaktyczną.
Autorka ponad 20 publikacji naukowych i fachowych oraz redaktorka dwóch książek z zakresu bibliotekoznawstwa.

ZAKOŃCZONY! Projekt "Transport pod Kontrolą" prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen. Poza serwisem internetowym, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu "Transport pod kontrolą" prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym.

Podkategorie