Zrozumieć obie strony

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

„Zrozumieć obie strony - wsparcie trzeciego sektora i władz samorządowych we Lwowie w zakresie wzajemnej współpracy i zwiększania aktywności społecznej mieszkańców". Jest on realizowany we Lwowie i w Łodzi.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu RITA - Przemiany w regionach Fundacji Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest wsparcie trzeciego sektora i władz samorządowych we Lwowie w zakresie wzajemnej współpracy i zwiększania aktywności społecznej mieszkańców oraz zwiększenie poziomu świadomości młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta na temat korzyści, jakie płyną z transportu rowerowego.

W ramach projektu chcemy podzielić się swoim doświadczeniem z ukraińskim Partnerem w sferze współpracy NGO i władz samorządowych dotyczącej polityki rowerowej i transportu zrównoważonego.
W projekt zaangażowani będą również radni Rady Miejskiej w Łodzi i Miejskiej Rady Lwowa.

W projekcie zaplanowano:

  • Warsztaty dla ukraińskich radnych i przedstawicieli NGO z tematyki: współpraca i komunikacja z władzami miasta, sposoby i metody zwiększania aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta; podnoszenie świadomości wpływu na infrastrukturę miasta i bezpieczeństwa ruchu rowerowego w mieście (uczniowie); angażowanie wolontariuszy (21-24.07.2016)
  • Wizytę w Polsce ukraińskich radnych i przedstawicieli NGO w celu transferu wiedzy i dzielenia się dobrymi praktykami w sferze współpracy NGO z władzami i angażowania mieszkańców do brania udziału w konsultacjach społecznych (22-25.08.2016)
  • Opracowanie i udostępnienie: modelu współpracy NGO-władze miasta, scenariusze zajęć w szkołach, kompendium wiedzy na temat metod i sposobów zwiększania zaangażowania mieszkańców miasta) i organizacja warsztatów w lwowskich szkołach (wrzesień 2016-marzec 2017)
  • Organizację pikniku podsumowującego projekt we Lwowie (kwiecień 2017)