Strona główna
 

Transport zrównoważony

Działamy na rzecz poprawy transportu pieszego, rowerowego i wspieramy pasażerów komunikacji zbiorowej. Zobacz więcej
 

Społeczeństwo obywatelskie

Chcemy, aby obywatele mieli większą świadomość swoich praw i skutecznie dopominali się ich przestrzegania. Zobacz więcej
 

Przestrzeń
miejska

Dbanie o to, co nas otacza, co każdy z nas widzi i z czym obcuje. Pragniemy uporządkowania tej sfery naszego życia.
Zobacz więcej
 

Kultura
i dziedzictwo

Nasza kultura, historia i wspólne dziedzictwo to wszystko, co czyni Łódź bardzo wyjątkowym miastem, które trzeba zrozumieć.
Zobacz więcej

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Scentralizowana Biblioteka Miejska w Łodzi powstanie w 2018 r.

konferencja8.06.17

8 czerwca 2017 r. podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski oraz Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Łodzi - Grzegorz Matuszak, zapowiedzieli zmiany, jakie czekają łódzkie biblioteki publiczne.

 

Urząd Miasta Łodzi zaplanował reorganizację sieci oraz centralizację bibliotek. Od 2018 r. w mieście ma funkcjonować jedna Biblioteka Publiczna w Łodzi. Równolegle mają być prowadzone prace nad wdrożeniem nowego wspólnego oprogramowania bibliotecznego, które umożliwi łodzianom łatwy dostęp do informacji o ofercie zbiorów wszystkich placówek bibliotecznych zlokalizowanych w Łodzi. Dla mieszkańców miasta to dobre wiadomości - po reorganizacji wystarczy im jedna Łódzka Karta Biblioteczna, a wypożyczoną w jednej placówce książkę będą mogli oddać w dowolnej lokalizacji.

 

Zarządzana centralnie biblioteka będzie największą instytucją kultury w mieście, a także największą siecią bibliotek w kraju. Więcej filii bibliotecznych zlokalizowanych jest tylko w Warszawie - tam jednak sieć pozostaje bez biblioteki centralnej i zarządzana jest przez 18 dyrekcji w poszczególnych dzielnicach.

 

Obecnie na sieć miejskich bibliotek publicznych w Łodzi składa się pięć instytucji kultury, z których każda ma po kilkanaście filii rozlokowanych w dzielnicy. Łącznie to około 80 punktów dostępu do zbiorów i usług bibliotek. Odrębną instytucją jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Piłsudskiego, która w łódzkiej sieci pełni funkcje nadzoru merytorycznego. Gruntowny opis i diagnoza łódzkiej sieci bibliotek publicznych powstała w ramach realizowanego przez nas projektu Biblioskan - jej efekty zawarto w książce dostępnej on-line. Opracowanie to przyczyniło się do dyskusji na temat stanu obecnego i przyszłości łódzkich bibliotek, a wskazane rekomendacje znalazły poparcie w działaniach UMŁ.

 

Zapowiedziana centralizacja została uchwalona przez Radę Miasta, o czym szerzej informowaliśmy w lipcu. Podobne procesy łączenia bibliotek funkcjonujących w dzielnicach przeprowadzono już kilkanaście lat temu we Wrocławiu, a w tym roku w Krakowie, gdzie połączono cztery instytucje kultury i powstała Biblioteka Kraków. Jednolite sieci funkcjonują również np. w Poznaniu czy Gdańsku.

 

Wiceprezydent określił kolejne kroki projektu - niebawem zostanie powołany pełnomocnik prezydenta do spraw powołania biblioteki, a następnie ogłoszony konkurs na dyrektora nowo powstałej instytucji. Krzysztof Piątkowski zapowiedział również, że sama liczba filii bibliotecznych nie będzie zmniejszana, a UMŁ zamierza także przyjrzeć się uważnie mapie miasta i wytypować miejsca, w których nowe biblioteki byłyby potrzebne.

 

Monika Chaber-Barłoga, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Łódź-Śródmieście, podkreślała, że podczas tego bardzo skomplikowanego przedsięwzięcia najważniejszym kryterium jest dostępność usług i zbiorów dla wszystkich łodzian. Samo środowisko bibliotekarzy będzie miało bardzo dużo pracy. Pani Dyrektor wyraziła jednak nadzieję, że na końcu tej drogi wszyscy będą mogli sobie pogratulować udanego projektu.

 

Poieramy zmiany wprowadzane przez Miasto, są one zbieżne z naszymi rekomendacjami. Będziemy nadal z zainteresowaniem śledzić dalsze losy bibliotek publicznych w Łodzi i sprawdzać, czy zapowiedziane zmiany następują zgodnie z planem.

 

BS 1miasto