bo biblioW tegorocznym Budżecie Obywatelskim Łodzi znajdziemy aż 68 projektów, które mają na celu wsparcie łódzkich bibliotek i promocję czytelnictwa.

Projekty tego typu zgłoszono w każdej dzielnicy. Większość z nich dotyczy zakupu nowości czytelniczych dla poszczególnych filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi zlokalizowanych w całym mieście – w tym zakup audiobooków oraz e-booków. Na listach do głosowania znalazły się również projekty zakładające doposażenie lub remont bibliotek, głównie placówek szkolnych, a także promocję literatury – projekt ponadosiedlowy „Nagroda literacka im. Gabriela Garcii Marqueza”.

Łączna wartość zgłoszonych i dopuszczonych do głosowania projektów mających na celu wsparcie łódzkich bibliotek i promocję czytelnictwa to aż 1 239 695,00 zł.

Głosowanie oraz więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie: https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl

Zachęcamy łodzian do oddawania głosów na wybrane projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.

LISTA zadań bibliotecznych