Po dwóch turach konsultacji społecznych i jednej sesji Rady Miejskiej Łódź ma uchwalony budżet na 2012 rok. Czas zatem na podsumowanie działań podjętych w związku z przyjęciem tego ważnego dokumentu.

Pierwsze konsultacje społeczne projektu budżetu na 2012 rok (a w zasadzie zbieranie uwag łodzian na podstawie projektu budżetu na 2011, bo tego na 2012 jeszcze nie było) odbyły się w czerwcu.

Aktywnie włączyliśmy się w wyjaśnianie łodzianom czym jest budżet, na czym polegają konsultacje i jak wziąć w nich udział. Przygotowaliśmy także zestaw kilku uwag ogólnych oraz 45 uwag szczegółowych. Nasze społeczne działania zostały docenione przez Urząd Miasta, który w oficjalnym piśmie twierdził, że m.in. poprzez stronę Fundacji Fenomen informowano społeczeństwo o możliwości udziału w konsultacjach społecznych budżetu Łodzi. Ostatecznie odbywających się w czerwcu konsultacjach społecznych wzięło udział 107 osób, nadsyłając 129 różnych uwag (1167 uwag łącznie!).

W sierpniu prezydent Zdanowska ogłosiła na swojej stronie internetowej, że ponownie zaprasza mieszkańców do składania uwag i propozycji do budżetu Łodzi  Na stronie www.konsultacjebudzetowe.pl nadal można przeczytać propozycje mieszkańców. Brak jednak informacji na stronie czy którakolwiek z tych uwag została wzięta pod uwagę.

Pod koniec listopada 2011 ogłoszono ponownie regulaminowe konsultacje społeczne projektu budżetu. Wzięło w nich udział 6 osób, które nadesłały 9 prawidłowo wypełnionych formularzy konsultacji. Formularze te zawierały łącznie 25 różnych propozycji i uwag do budżetu. Chyba powinniśmy dodać, że 2 z 9 wypełnionych formularzy oraz 14 z 25 propozycji nadesłała Fundacja Fenomen.

Po zakończeniu konsultacji prezydent Zdanowska przedstawiła swoje stanowisko w którym możemy przeczytać, że wszystkie propozycje łodzian zostały przeanalizowane i ostatecznie uwzględniono 19 z nich (ze 154 nadesłanych w obu turach konsultacji).

Poszukaliśmy tych 19 uwzględnionych uwag w projekcie budżetu na 2012, który został przekazany radnym Rady Miejskiej w Łodzi. Niektóre z nich są zapisane w budżecie wprost. Jak np. środki na  utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Łodzi (jest: 546.000 zł, było: 41.000 zł) czy dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji (jest: 4.200.000 zł, było: 700.000 zł). Problem pojawił się przy uwzględnionej propozycji dotyczącej „Rekultywacji trawników wraz z budową jednolitej małej architektury separującej ruch”. Udało nam się znaleźć z budżecie jedynie pozycję o nazwie „utrzymanie zieleni w pasach dróg wewnętrznych tj:, koszenie trawników, pielęgnacja drzew”. Być może mała architektura jest ukryta w rezerwie celowej lub wydatkach bieżących, które często nie są rozpisywane. Nie wiemy także w którym miejscu w budżecie szukać pieniędzy na „na innowacyjne rozwiązania w zakresie systemowej terapii rodzin” - prawdopodobnie jest to związane z przyjętą właśnie Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, ale w dokumencie finansowym niestety tego nie znaleźliśmy (ponownie: może jest gdzieś ukryte).
Martwi nas, że pomimo – ponoć – uwzględnienia propozycji „zakup rowerów dla Straży Miejskiej w Łodzi.” w budżecie Łodzi na 2012 rok nie ma na to środków. Odpowiedź udzielona przez przedstawiciela SM na pytanie radnego Domaszewicza na sesji budżetowej w dniu 28 grudnia 2011 o brak tych środków w budżecie to: „Straż Miejska posiada już patrole rowerowe a do końca tego roku zostaną zakupione kolejne rowery. Jeśli w przyszłym roku będzie taka potrzeba to również zostaną dokupione”. Sprawdzimy. Zapytamy również o pozostałe propozycje łodzian, które być może są gdzieś w budżecie (400 stron dokumentu) schowane. 

Podsumowując Odbyły się konsultacje społeczne projektu budżetu. Jeśli wierzyć na słowo to 19 propozycji łodzian zostało uwzględnionych. To niewiele. Pytanie czy mieszkańcy zgłaszają tak nieprawdopodobne propozycje, że nie można ich zrealizować czy też brakuje środków na ich wykonanie (brak pieniędzy lub chęci na ich znalezienie). Dziwić może także ogromna dysproporcja w zaangażowaniu mieszkańców w konsultacje – w czerwcu ponad 100 osób, w grudniu zaledwie 6. Może to z powodu różnicy w podawaniu do wiadomości informacji o konsultacjach; może brak wiary, że propozycje są czytane i brane przez kogoś pod uwagę... 

Mamy nadzieję, że następne konsultacje budżetu (na rok 2013) zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby wyjaśnić mieszkańcom na które elementy budżetu mogą mieć wpływ i na co należy zwracać uwagę. 

Na nowy 2012 rok życzymy także sobie jak i pracownikom Urzędu Miasta Łodzi większej przejrzystości w działaniach związanych z budżetem miasta oraz podjęcia prac na budżetem partycypacyjnym, czyli takim w którym to mieszkańcy bezpośrednio decydują o wydaniu publicznych pieniędzy.

Liczymy także, że UMŁ będzie choć trochę ułatwiał mieszkańcom zapoznanie się projektem budżetu (patrz zdjęcie) w kolejnych latach.

{km}

embed video plugin powered by Union Development