Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Jak ostatnia dekada w Łodzi ubiegła pod względem kształtowania się cen za transport zbiorowy w Łodzi (głównie MPK) w Łodzi, a jak zmieniały się ceny za parkowanie w analogicznym okresie

Postanowiliśmy przeanalizować ostatnią dekadę w Łodzi pod kątem opłat jakie trzeba uiścić za korzystanie z transportu zbiorowego w Łodzi jak i za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. To co można dostrzec bez trudu, to zupełnie inne podejście do kształtowania cen, które muszą uiszczać pasażerowie komunikacji zbiorowej a zmotoryzowani. Aby wykazać tę różnicę postanowiliśmy prześledzić wszystkie zmiany w cenniku opłat na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Ponad 5 lat temu przygotowaliśmy obszerny tekst na temat cen za przejazdy w środkach transportu zbiorowego w Łodzi (kliknij u przeczytaj tamten tekst). 

 • Do listopada 2008 roku w Łodzi funkcjonowały bilety 20 i 45-minutowe w cenie (1,7 zł / 0,85 zł i 2,4 zł / 1,2 zł), po uchwale Rady Miejskiej wprowadzono podział na bilety 10-minutowe  (1,7 zł / 0,85 zł), 30-minutowe  (2,4 zł / 1,2 zł) oraz 60-minutowe (3,6 zł / 1,8 zł). 
 • W 2011 r. najpopularniejszymi biletami były te za 1,7 zł normalny i 0,85 zł ulgowy - pozwalające na podróżowanie do 10 minut – sprzedano odpowiednio ponad 12,7 mln i 15,8 mln sztuk (o wartości prawie 30 mln zł).
 • W 2012, po zmianie taryfy w marcu do dyspozycji mieszkańców zostały bilety 20-minutowe (2,40 zł / 1,20 zł), 40 (3,20 zł / 1,60 zł), 60 (4,00 zł / 2,00 zł) oraz “jednoprzejazdowe” (3,60 zł / 1,80 zł ). Uchwała Rady Miejskiej
 • Od stycznia 2013 r. podniesiono ceny za bilety jednorazowe  20- minutowe (2,60 zł / 1,30 zł), 40 (3,40 zł / 1,70 zł), 60 (4,40 zł / 2,20 zł) oraz “jednoprzejazdowe” (3,80 zł / 1,90 zł) Uchwała Rady Miejskiej 
 • Od lipca 2013 r. decyzją Rady Miejskiej w Łodzi wydłużono ważność biletów czasowych z 20 do 40 minut, z 40 do 60 minut. Uchwała Rady Miejskiej kilka razy przedłużano i obowiązuje ona do teraz.
 • W marcu 2017 r. podniesiono ceny za bilety jednorazowe  20- minutowe (2,80 zł / 1,40 zł), 40 (3,60 zł / 1,80 zł), pozostała cena za bilety 60-minutowe (4,40 zł / 2,20 zł) oraz zlikwidowano “jednoprzejazdowe”  Uchwała Rady Miejskiej 
 • W czerwcu 2017 r uchwalono opłatę w "systemie wejście/wyjście" pozwalającym na płacenie za liczbę przejechanych przystanków w cenie za pierwszy przystanek (1 zł / 0,5 zł) i opłaty za każdy kolejny Uchwała Rady Miejskiej oraz jej korekta
 • Od stycznia 2020 roku podniesiono ceny biletów jednorazowych 20- minutowe (3,00 zł / 1,50 zł), 40 (3,80 zł / 1,90 zł), zlikwidowano bilety 60-minutowe  Uchwała Rady Miejskiej 

 

Można zatem zauważyć, że ceny za przejazdy transportem zbiorowym w Łodzi zdrożały. Za bilet normalny 20-minutowy w 2008 roku trzeba było zapłacić 1,7 zł aby w 2021 roku być zmuszonym płacić za taką samą usługę już 3 zł. W analogicznym okresie stawki za pierwsze 30 minut parkowania w Strefie Płatnego Parkowania wzrosły z 1 do 1,5 zł. Sama SPP uległa zmianom, poprzez zwiększenie obszaru i podziału na dwie stawki. 
 • Strefę Płatnego Parkowania w Łodzi uchwalono we wrześniu 2008 roku ze stawkami 1 zł za 30 min i 2 zł za 60 min Uchwała Rady Miejskiej
 • W połowie 2012 roku ustalono opłatę za pierwsze 30 minut na kwotę 1,5 zł a za pierwszą godzinę 3 zł. Uchwała Rady Miejskiej 
  Wprowadzono także sektory SPP ale bez podziału na stawki Uchwała Rady Miejskiej 
 • Już pod koniec tego samego roku radni obniżyli cenę do 1 zł za 30 min i 2 zł za 60 min Uchwała Rady Miejskiej 
 • Od stycznia 2016 roku wrócono do cen z połowy 2012 roku (za pierwsze 30 minut 1,5 zł a za pierwszą godzinę 3 zł) Uchwała Rady Miejskiej
 • Od marca 2019 r wprowadzono dwie taryfy SPP w Łodzi, centralna (bazująca na dotychczasowej ze stawką 1,5 zł za 30 minut i 3 zł za pierwszą godzinę) oraz poszerzona (ze stawką 1 zł za 30 minut oraz 2,5 zł za pierwszą godzinę) Uchwała Rady Miejskiej

 

Rzecz jasna przez dekadę rosła inflacja, ceny różnych usług jak i pensja minimalna. Nie ma się zatem co dziwić, że wzrosły koszty funkcjonowania miejskiego przewoźnika jakim MPK Łódź spółka z o.o. Koszty pracownicze wzrosły, obsługa techniczna jak i media - to wszystko przekłada się na skalę wydatków Urzędu Miasta Łodzi na rzecz utrzymania transportu zbiorowego na przynajmniej takim samym poziomie.  
Już w 2019 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotycząca zasad parkowania w polskich miastach powyżej 100 tys mieszkańców. Podstawową jest podniesienie i częściowe uwolnienie stawek za parkowanie. Zwykła strefa płatnego parkowania ma się różnić od śródmiejskiej właśnie opłatami. Koszt parkowania, od prawie dwóch dekad ustalony w ustawie na najwyżej 3 zł za pierwszą godzinę, skutecznie wiązał ręce samorządom. W sytuacji gdy parkowanie jest tańsze od biletu komunikacji zbiorowej o wszelkiej polityce związanej z ograniczaniem ruchu i walką z zatłoczeniem miast przez auta, nie ma mowy.
W przyjętej przez Sejm nowelizacji co prawda nie dano samorządom prawa do całkowicie swobodnego ustalania wysokości opłat, ale też nie wpisano tam konkretnej sumy. Górną granicę ceny pierwszej godziny parkowania powiązano z płacą minimalną. W przypadku zwykłej SPP nie może przekroczyć 0,15% płacy minimalnej (w 2021 to 4.2 zł), w przypadku śródmiejskiej SPP – 0,45%. płacy minimalnej (w 2021 to 12.6 zł).  
 
Dlatego postanowiliśmy sporządzić wykresy w oparciu o ceny biletów i parkowania w Łodzi, zestawić to ze wzrostem inflacji oraz średnią cen. Oto efekty. 
 

 

Także analiza wzrostu cen na tle inflacji nie pozostawia wątpliwości, że mieszkańcy poruszający się transportem zbiorowym muszą wydawać coraz więcej, a zatem jazda autobusem, tramwajem lub koleją aglomeracyjną staje się coraz mniej konkurencyjna. 
Należy się zatem zastanowić, czy utrzymywanie tak niskich opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania (obowiązujących jedynie w dni robocze do godziny 18) jest zwyczajnie uczciwe. Ale przede wszystkim, czy przysłuży się odpowiedzialnej polityce transportowej na miarę miasta XXI wieku.