Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

To wydarzenie dedykowane wszystkim, którym bliski jest zrównoważony rozwój miast. We wrześniu odbędzie się pierwsza edycja wydarzenia w Łodzi. Mieszkańców miasta zachęcamy do przyjazdu w tym dniu rowerem do pracy, a potem liczymy, że dołączą do naszego przejazdu. Jeśli ktoś nie posiada własnego roweru, będzie zapewniony rower publiczny

Garnitury na rowery to przejazd rowerowy połączony z dyskusją o przestrzeni miejskiej – będziemy rozmawiać o infrastrukturze rowerowej, komunikacji, planowaniu przestrzennym, architekturze pod kątem potrzeb rowerzystów i problemach związanych z poruszaniem się po mieście. Garnitury na rowery to próba odpowiedzi na pytanie w jakim kierunku będzie rozwijało się miasto i czy będzie ono przyjazne swoim mieszkańcom. Wydarzenie polecamy zwłaszcza tym, którzy chcieliby przesiąść się na rower w drodze do pracy i z powrotem, ale jeszcze nie mają do tego przekonania. Przedstawimy zalety dojazdów do pracy rowerem i udowodnią, że jest to bezpieczny i ekonomiczny sposób poruszania się po mieście. Liczymy również, że na udział stałych użytkowników dróg rowerowych, którzy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i przekażą cenne uwagi i obserwacje z codziennego poruszania się po mieście rowerem. Garnitury na rowery to dialog między środowiskami, które kształtują miasta. W podsumowaniu przejazdu liczymy na głos zarówno urzędników jak i deweloperów oraz aktywistów działających na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej w miastach.

Zapraszamy do udziału!
Więcej informacji i rejestracja: http://bikes.eurobuildconferences.com/