Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

11 kwietnia odbyło się spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez przedstawicieli PKP, na którym rozpoczęto zbieranie opinii na temat przyszłości budynku dworca Łódź Kaliska - zachęcamy do wysyłania własnych postulatów albo do poparcia naszych propozycji

W sali posiedzeń Urzędu Marszałkowskiego zebrali się przedstawiciele PKP, PLK (Polskie Linie Kolejowe), PKP Dworce Kolejowe, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Biura Architekta Urzędu Miasta Łodzi, Zarządu Dróg i Transportu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i zainteresowani mieszkańcy. 

PKPkonsultacje11IV2019

Spotkanie dotyczyło samego dworca i jego połączenia z modernizacją istniejących (obu) wiaduktów kolejowych - w tym także tego nieczynnego od 20 lat. Na poniższej wykonanej przez nas fotografii, można zobaczyć całą okolicę z perspektywy lotu ptaka.

Lodz Kaliska z drona

Modernizacja ma być połączona z rozpoczynaną budową tunelu pod Łodzią, która połączy Łódź Kaliską z Łodzią Fabryczną.

PKPtunel

 

Samo spotkanie trwało 3 godziny i rozpoczęło się od godzinnego wystąpienia pana Pawła Wróblewskiego z PKP SA, który zaprezentował na co starają się zwracać uwagę - udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami (projektowanie uniwersalne). Przedstawiciel PKP PLK powiedział, że w zakres przebudowy wchodzi całość terenu pomiędzy wiaduktami a także modernizacja czynnego obecnie wiaduktu zachodniego, a także uruchomienie (zbudowanego 20 lat temu) wiaduktu wschodniego na al. Bandurskiego. Głos zabrał także Jan Szuster opowiadający o systemie "ToTuPoint" przewidziany dla osób z niepełnosprawnościami. Ostatnią prezentację omówił prof Jacek Wesołowski z Politechniki Łódzkiej pytający, czy modernizacja wiaduktu wschodniego jest w ogóle zasadna. Wskazał, że obecny wiadukt po modernizacji w pełni pozwoli na obsługę pociągów które będą tam w przyszłości dojeżdżać. Przypomniał także koncepcję przebudowy dworca Łódź Kaliska z lat 70 XX wieku, zakładającą przesunięcie całego budynku do budowanej trasy WZ. 
PKPLodzKaliskaprojekt1978 

Nastała faza pytań 
Mikołaj Siwiński spytał, czy nie rozważano postawienia nowego budynku dworcowego tuż przy al. Bandurskiego. Uwaga ta nie spotkała się z odpowiedzią, a prowadzący to spotkanie pan Wróblewski z PKP pytał, czy może są jakieś uwagi co do otoczenia dworca, czy można pomyśleć o jakimś upamiętnieniu kogoś. "Łódź filmowa, to może jakaś postać z filmu" - zapytał. Przedstawiciel Fundacji Fenomen - Hubert Barański przypomniał, że obecny dworzec Łódź Kaliska nie cieszy się zbyt wielkim sentymentem wśród mieszkańców, a jedyne z czym się kojarzy to z cytatem wygłoszonym przez Cezarego Pazurę w filmie "Ajlawju" w 1999 roku. 

Cezary Pazura

Cytat ten przyległ do miasta na wiele lat i był raczej powodem do drwin a nie czegoś co warto upamiętnić. Powtórzył także pytanie, czy możliwym jest możliwie bliskie dosunięcie nowego budynku dworca do al. Bandurskiego tak, aby ułatwić korzystanie pasażerom tramwajów i autobusów. Zadał także pytanie, czy PKP prowadziło badania kto (ze względu na środek dotarcia do-z dworca) najczęściej korzysta z dworca Łódź Kaliska - przedstawiciel PLK nie dysponował tymi danymi ale zapewnił, że były wykonane i zostaną wzięte pod uwagę. 

Będący na sali wicedyrektor Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj poparł postulat przesunięcia nowego budynku dworca jak najbliżej al. Bandurskiego, jednocześnie wskazując na możliwe rozwiązanie - postawienie gmachu w osi istniejących wejść i szybów windowych na perony dworcowe. 

PKPLodzKaliskaperony

Będący na sali przedstawiciel zarządy obecnego budynku, także poparł koncepcję budowy nowego gmachu dworca w lepszym miejscu. Przedstawiciele PKP i PLK nie wykluczają żadnej z możliwości a jednocześnie proszą o nadsyłanie formularzy konsultacyjnych. 

Dlatego opierając się na dostępnym na spotkaniu formularzu postanowiliśmy zaproponować taką listę postulatów, jednym z nich jest dosunięcie maksymalnie na południe nowego gmachu dworca. 

PKPLodzKaliskaMapa

"Wnioskuję o stworzenie nowego budynku dworcowego zlokalizowanego możliwie blisko al. Bandurskiego – południowa granica działki P17-15/73, co ułatwi obsługę za pomocą transportu zbiorowego MPK."

PKPkonsultacje11IV2019 formularz 

Jeśli uważasz, przygotowane przez nas propozycje za trafione (ściągnij je na swój komputer - kliknij) a następnie wyślij pocztą elektroniczną na adres warsztaty(małpa)pkp.pl - zamieniając w adresie "(małpa)" na @. 
Jeśli masz zupełnie inne propozycje, to także dajemy ci taką możliwość w postaci pobrania czystego formularza (kliknij). 

 

 

 Twój 1% dla Fenomenu ➡ KRS 0000 327 680