book 1171564 1280

Do 19 grudnia 2017 r. do godz. 16.00 trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji dokumentu „Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi”. Swoje opinie na temat proponowanych zmian można wyrazić m.in., wypełniając ankietę na platformie Vox Populi oraz na forum. Podstawę do dyskusji stanowi Raport z ewaluacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi.
Źródło: BIP

Poniżej załączamy listę zmian zestawioną z zapisami oryginalnego dokumentu. Mamy nadzieję, że okaże się ona pomocna przy ocenie tejże aktualizacji. Fundacja Fenomen będzie rekomendować wzmocnienie pozycji bibliotek. Podczas tworzenia pierwotnej wersji “Polityki Rozwoju Kultury…” nie było jeszcze decyzji o połączeniu pięciu miejskich bibliotek publicznych w jedną. To ważna zmiana, która może znacząco podwyższyć rolę Biblioteki Miejskiej w Łodzi w strukturze łódzkich instytucji kultury, a także pozytywnie wpłynąć na wzrost uczestnictwa w kulturze czytelniczej w Łodzi. Warto, by zostało to odnotowane w aktualizacji dokumentu.

Będziemy również postulowali przywrócenie zapisu 2.1Działanie c) zwiększenie atrakcyjności instytucji miejskich poprzez modernizację i unowocześnienie infrastruktury (2.1 Cel operacyjny: Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców miasta w kulturze). Działanie miało określony czas realizacji 2020+, jednak nie widnieje w zmienionych zapisach. Jest to niepokojące, ponieważ infrastruktura powinna być stale modernizowana i unowocześniana. W szczególności powinno położyć się nacisk na podniesienie jakości lokali bibliotecznych. Dobrym pomysłem byłoby również dodanie działania polegającego na opracowaniu standardów dla lokali bibliotecznych określających typy bibliotek i dostosowane do ich funkcji powierzchni, jakości i wyposażenia lokali.

Pobierz tabelę

tabela