Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Łódź, dn. 23 czerwca 2017 r.

Stanowisko w sprawie centralizacji miejskich bibliotek publicznych w Łodzi

 

W związku z ogłoszeniem przez Wiceprezydenta Miasta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Miasta Łodzi Grzegorza Matuszaka zmian, jakie czekają łódzkie biblioteki publiczne, prezentujemy wspólne stanowisko Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacji Normalne Miasto-Fenomen. Stanowisko jest wynikiem obserwacji działań, prowadzonych przez UMŁ, a także debaty środowisk zewnętrznych, dla których istotny jest rozwój łódzkich bibliotek.

 

wspolneStanowiskoPopieramy działania Urzędu Miasta, prowadzące do centralizacji miejskich bibliotek publicznych w Łodzi i powołania jednej Biblioteki Miejskiej w Łodzi od stycznia 2018 r. Obecnie na sieć miejskich bibliotek publicznych w Łodzi składa się pięć odrębnie zarządzanych instytucji kultury, z których każda posiada po kilkanaście filii rozlokowanych w danej dzielnicy. Łącznie to około 80 punktów dostępu do zbiorów i usług bibliotek. Powołanie Biblioteki Miejskiej w Łodzi naszym zdaniem przyczyni się do sprawnego i efektywnego zarządzania siecią bibliotek, a także umożliwi wypracowanie i realizację spójnej wizji i misji instytucji, tak ważnej dla lokalnej społeczności i jej rozwoju. Powstanie największa w Łodzi silna instytucja kultury, posiadająca najliczniejszą centralnie zarządzaną sieć filii w skali kraju.

 

Popieramy wdrożenie zintegrowanego oprogramowania bibliotecznego dla wszystkich bibliotek miejskich. Pozwoli to na utworzenie jednej bazy użytkowników i ułatwi statystykę biblioteczną, będzie to również bezcenne dla planowania dalszego rozwoju sieci bibliotek i kształtowania oferty zgodnej z potrzebami mieszkańców.

 

Dzięki zintegrowanemu systemowi możliwe będzie również utworzenie jednego centralnego katalogu, zawierającego informacje o wszystkich zbiorach dostępnych w ramach sieci miejskich bibliotek w Łodzi. Działanie to zdecydowanie ułatwi mieszkańcom dotarcie do potrzebnych informacji i zbiorów, a także pozwoli bibliotekarzom na lepsze kształtowanie polityki gromadzenia.

 

Popieramy związany z tym projekt Łódzkiej Karty Bibliotecznej, który ma zapewnić łatwy i spójny dostęp do oferty bibliotek zrzeszonych w miejską sieć. Zapewnienie jednakowej obsługi we wszystkich lokalizacjach jest istotne dla rozwoju sieci i zwiększenia dostępności bibliotek dla zróżnicowanych grup odbiorców. Uzyskanie dostępu w najprostszy możliwy sposób - poprzez jedną, honorowaną we wszystkich placówkach, kartę biblioteczną - będzie niewątpliwie dużym atutem dla mieszkańców.

 

Popieramy wszelkie zapowiedziane plany związane ze wzrostem jakości bibliotek, w tym z remontami lokali bibliotecznych, zakupem nowego wyposażenia i sprzętu komputerowego, zwiększaniem liczby nowości wydawniczych trafiających do bibliotek, dążeniem do nowoczesności placówek i elastyczności sieci. Popieramy również postulaty utrzymania sieci licznych filii bibliotecznych, dostępnych dla mieszkańców w odpowiednich miejscach. Lokalizacje filii powinny być zgodne z zapotrzebowaniem łodzian i pełnić funkcje spełniające oczekiwania konkretnych społeczności lokalnych. Do tego potrzebne są modernizacje obecnie zajmowanych lokali, ale także rozbudowa sieci na obszarach pozbawionych obecnie bibliotek oraz otwieranie nowoczesnych lokali o większej powierzchni.

 

Popieramy decyzję o wyłonieniu dyrektora nowej instytucji kultury w drodze konkursu, a także powołanie pełnomocnika, który w okresie przejściowym będzie zarządzał procesem. Jest to zgodne z obecnymi standardami i zapisami Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. Przed nowym liderem biblioteki stoją bardzo duże wyzwania, ponieważ proces wdrażania zapowiedzianych zmian jest niezwykle skomplikowany, trudny do przeprowadzenia i wymagający wielkiego zaangażowania całej kadry bibliotecznej i innych osób pracujących przy wdrażaniu nowych rozwiązań.

 

Realizatorom zmian deklarujemy pomoc oraz życzymy wytrwałości w dążeniu do zapewnienia bibliotekom lepszej przyszłości, a mieszkańcom atrakcyjnej oferty kulturalnej. Osiągnięcie wskazanych przez Wiceprezydenta Krzysztofa Piątkowskiego celów bardzo pozytywnie wpłynie na rozwój miejskich bibliotek, które mają się stać jednym organizmem. Powodzenie projektu jest kluczowe dla przyszłości tych instytucji kultury, będących filarem nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Dalej będziemy przyglądać się zachodzącym zmianom i podejmowanym inicjatywom.

Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

Fundacja Normalne Miasto-Fenomen, realizator projektu Biblioskan