Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją pozarządową niezależną od partii politycznych. Od 2004 r. słucha głosu obywateli i zamienia go w czyn. Celem INSPRO są systemowe zmiany społeczne. Fundacja Fenomen współpracuje z INSPRO, korzystając z usług oferowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Jest to inicjatywa dedykowana rozwojowi przedsiębiorczości społecznej. 

Dzięki współpracy z INSPRO korzystamy ze szkoleń w zakresie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz indywidualnego doradztwa prawnego, biznesowego i księgowego. A to sprawia, że możemy jeszcze skuteczniej wspierać ludzi z pasją, by mogli zmieniać swoje otoczenie!