Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie

Do 28 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego czeka na opinie organizacji pozarządowych w sprawie regulaminu regionalnego - wojewódzkiego budżetu obywatelskiego

Władze Województwa Łódzkiego chcą wprowadzić regionalny budżet obywatelski. Jego założenia są konsultowane obecnie z organizacjami pozarządowymi. Jako organizacja, która współtworzyła założenia budżetu obywatelskiego dla Łodzi oraz stale monitoruje zarówno proces budżetu obywatelskiego jak i samych konsultacj społecznych - postanowiliśmy wysłać swoje uwagi do regulaminu stworzonego przez Województwo.

Proponujemy między innymi:

  • stosowanie nieuznaniowych kryteriów oceny wniosków (proponujemy aby wykreślić kryterium oceny "przyczynianie się do rozwoju województwa")
  • wprowadzenie głosowania preferencyjnego (czyli możliwość wybrania 3 projektów i określenia ich ważności/ kolejności)

Patrząc jednak w terminarz realizacji tego procesu i czas jaki był potrzebny na wypracowanie zasad w samej Łodzi, mamy obawy związane z dbałością o wysoką jakość pierwszej edycji regionalnego budżetu obywatelskiego. Liczymy, że nasze sugestie pozwolą zapewnić lepszą jakość partycypacji na terenie województwa łódzkiego.

 

Zobacz też:

{JG, KM}