Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie

>

Po wielu sukcesach budżetu obywatelskiego wydawać by się mogło, że Łódź wsparcia w zakresie partycypacji społecznej nie potrzebuje. Przekonujemy, że jednak warto zaangażować się w ten projekt

“Przestrzeń dla partycypacji” to projekt skierowany do gmin, które chcą współpracować z mieszkańcami przy tworzeniu dokumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). To szansa dla samorządów, by wspólnie ze specjalistami z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji społecznej wypracować i wdrożyć w życie modelowy proces konsultacji. 

Dlaczego więc uważamy, że warto by Łódź wzięła udział w projekcie?

  • Po pierwsze: planowanie przestrzenne to temat skomplikowany i często niezrozumiały dla mieszkańców. W związku z czym należy podjąć większe starania, by włączyć aktywnie w proces uchwalania dokumentów planistycznych wszystkich zainteresowanych.
  • Po drugie: partycypacja społeczna to proces, który należy odpowiednio zaplanować, a zaplanowanie go z pomocą specjalistów z pewnością wpłynie na wysoką jakość konsultacji.
  • I po trzecie: nie należy spoczywać na laurach, tylko doskonalić swoje umiejętności oraz zdobywać doświadczenie. Wierzymy, że udział Łodzi w projekcie przełoży się na lepsze zrozumienie potrzeb mieszkańców, a co za tym idzie, na przestrzeń miasta przyjazną łodzianom.

"Przestrzeń dla partycypacji to projekt realizowany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich."

{BO}