Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Zapytaliśmy Urząd Miasta Łodzi, jak informował mieszkańców o konsultacjach najważniejszego dokumentu, jakim jest budżet.

Pod koniec roku 2016 odbyły się konsultacje projektu budżetu na 2017 rok. Trwały one tylko kilka dni o czym informowaliśmy już 2 listopada. Naszym głównym argumentem - niestety nie rozwiązanym przez Urząd Miasta Łodzi od kilku lat – był brak materiałów informacyjnych i edukacyjnych, pozwalających zrozumieć zasady tworzenia budżetu. W związku z tym postanowiliśmy zachęcić organizacje pozarządowe, aby wspólnie złożyć jeden formularz z propozycjami, a sami zrezygnowaliśmy z prowadzenia społecznej akcji promocyjnej konsultacji projektu budżetu.

Niestety krótki termin i brak promocji przełożyły się na niewielką frekwencję. W konsultacjach wzięło udział niespełna 90 osób (dla porównania: dwa lata wcześniej było ich ponad 1600).

 


Postanowiliśmy jednak zapytać UMŁ, w jaki sposób informowano o tych konsultacjach.
Być może zorganizowano kampanię, ale była ona nieskuteczna?


 

W odpowiedzi na nasz wniosek o dostęp do informacji publicznej czytamy (pod każdym akapitem, w punktach, nasz komentarz):

1. odbyła się konferencja prasowa nt. ogłoszenia konsultacji społecznych […];

  • Potwierdzone. Konferencja się obyła.

2. m.in. w związku z ww. konferencją w mediach (radio, prasa, TV) przekazywane były informacje związane z konsultacjami społecznymi oraz spotkaniami budżetowymi Pani Prezydent;

  • Urząd Miasta Łodzi nie wpływu na to co ukazuje się w mediach, chyba, że jest to reklama.

3. udostępniono informacje nt. konsultacji społecznych i spotkań budżetowych na stronie UMŁ oraz profilu facebookowym Miasta;

  • Na stronie facebookowej (@lodzpl) niestety nie byliśmy w stanie odnaleźć informacji o konsultacjach społecznych;
  • informacji takiej nie znaleźliśmy także na stronie FB poświęconej samym konsultacjom (screen - między październikiem a grudniem 2016 brak jest notatek/ wpisów);
  • nie ma też takiego wpisu na stronie facebookowej samej pani Prezydent (w przeciwieństwie do trzech informacji o spotkaniach budżetowych – czyli spotkaniach w galeriach handlowych już po zakończeniu konsultacji! Info1, info2, info3);
  • na stronie UMLlodz.pl jest informacja o przygotowaniu projektu budżetu, jednak brak jest tam informacji o samych konsultacjach;
  • ostatecznie pełną informację o konsultacjach znaleźliśmy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (statystyka strony pod koniec stycznia pokazuje niespełna 800 wyświetleń).

4. w przypadku spotkań budżetowych:
· wydrukowano i rozdawano podczas spotkań budżetowych ulotki informacyjne, które zaprojektowano i wydrukowano, a także kolportowano siłami własnymi UMŁ,
· wydrukowano 6 plakatów informacyjnych formatu B1 za kwotę 280,44 zł brutto,
· zamówiono ogłoszenie prasowe w Expresie Ilustrowanym, które opublikowane było 25 listopada 2016 roku (koszt: 9.840,00 zł brutto).

  • Spotkania budżetowe to spotkania promocyjne w centrach handlowych w listopadowe i grudniowe weekendy, które odbywały się już po zakończeniu zbierania uwag do budżetu. Trudno oczekiwać na nich merytorycznej, pogłębionej dyskusji o stanie finansów miasta. Nie ma także informacji, jakie uwagi były tam zgłaszane ani ile z nich zostało uwzględnionych - dlatego, naszym zdaniem, nie powinny być traktowane jako kampania budżetowa.

 

Komentarz:

Czy tak zaplanowaną i przeprowadzoną kampanię dotyczącą finansów miasta można uznać za efektywną? Czy w jej wyniku mieszkańcy mieli szansę dowiedzieć się, jakie są priorytety wydatków Łodzi na 2017 rok? Naszym zdaniem taka kampania pokazuje wprost priorytety komunikacji społecznej służb prasowych prezydent Zdanowskiej, jednak nie są to priorytety związane z partycypacją.

{km}
{grafika na podstawie Mathyas Kurmann, CC0}

Przeczytaj także:

Budżet 2012 jak informowano mieszkańców o konsultacjach