Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Urząd Miasta Łodzi opublikował wyniki konsultacji społecznych projektu budżetu Łodzi na 2017 rok. Wzięło w nich najmniej osób od 5 lat! 

Już na początku listopada informowaliśmy, że konsultacje wymagające odpowiedniej wiedzy i przygotowania (zarówno urzędu jak i mieszkańców) - nie mogą trwać czterech dni. Poparli nas także radni Rady Miejskiej pisząc interpelację do prezydent Łodzi. Niestety nasz głos został zignorowany, a dobre praktyki konsultowania budżetu całkowicie pominięte.

Niestety ma to odzwierciedlenie w tegorocznych wynikach frekwencji. W konsultacjach budżetu Łodzi na 2017 wzięło udział tylko 86 osób (z czego około 10 przyszło na spotkanie do UMŁ). Trudno oczekiwać większego zainteresowania mieszkańców, jeśli Urząd Miasta Łodzi nie przygotował żadnej kampanii informacyjnej ani edukacyjnej dotyczącej budżetu miasta. Brakło nawet podstawowego wprowadzenia czym różnią się poszczególne pozycje budżetowe: wydatki majątkowe od bieżących, czy dotacje celowe od rezerw.

Apelujemy do Urzędu Miasta Łodzi i pracujących tam osób, aby skorzystały z istniejącego modelu konsultacji społecznych - stworzonego przez zespół ekspertów z uczelni, organizacji pozarządowych oraz urzędników. Jest to dobry materiał wyjściowy, który przy odrobinie chęci pozwoli przeprowadzić bardzo dobre konsultacje tak wymagającego dokumentu jakim jest budżet Łodzi. Prace nad konsultacjami należy naszym zdaniem rozpocząć zaraz na początku 2017 roku, tak aby odpowiednio zaplanować zwłaszcza działania edukacyjne.

Liczymy, że konsultacje budżetu Łodzi na 2018 rok będą przełomowe, a mieszkanki i mieszkańcy Łodzi dostaną szansę na zrozumienie jak są wydawane ich pieniądze (bo najwięcej środków do budżetu wpływa od mieszkańców - z podatków PIT od osób fizycznych). Niezmiennie od lat - oferujemy swoją pomoc w planowaniu tych konsultacji.

 

Działania Fundacji Fenomen przy okazji konsultacji budżetu Łodzi:

Projekt budżetu na rok

Liczba osób

Liczba formularzy

Liczba uwag

Nasze działania

2011

134

1628

89

Przygotowaliśmy 36 różnych formularzy z propozycjami zmian do budżetu miasta. W ich tworzenie zaangażowane były w sumie 4 organizacje: Fenomen, IPT, Szacunek dla Łodzi oraz Łodzianie Decydują

2012, wyniki

6

9

25

Promowaliśmy konsulacje założeń do budżetu Łodzi (czerwiec 2011), a nie same konsultacje projektu budżetu w grudniu.

2013

382

119

181

Przygotowaliśmy materiały informacyjne oraz zestaw uwag w trybie: “pobierz, podpisz, prześlij”, dodatkowo także zachęcaliśmy, aby propozycje wysyłać także do radnych

2014

171

233

71

Przygotowaliśmy zestaw 27 uwag i propozycji zmian, część z nich dotyczyła zmian w zakresie “pieniędzy na rowery” - jak czytamy w wynikach konsultacji - taką propozycję zgłosiły 143 osoby.

2015

1608

1514

191

W czerwcu 2014 odbyły się konsultacje priorytetów budżetu (w tamach projektu Aktywni w konsultacjach); jednak grudniowa frekwencja to zasługa projektu Budżet po Łódzku przeprowadzonego przez Fundacje Miejski Kolektyw za środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu, prócz merytorycznych raportów przybliżających kwestie budżetowe powstała intuicyjna aplikacja pozwalająca wysłać uwagi go budżetu z poziomu strony internetowej. Uwagi Fenomenu i innych organizacji zostały przesłane poprzez tę aplikacje.

2016

96

73

96

W porozumieniu z innymi organizacjami pozarządowymi nie przygotowaliśmy kampanii informacyjnej.

 

2017

86

76

83

W związku z wybitnie krótkim terminem konsultacji - zachęcaliśmy organizacje pozarządowe do wspólnego złożenia jednego formularza.

{km}