Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Oświadczenie Zarządu Fundacji Normalne Miasto Fenomen w sprawie pasów ruchu dla rowerów - wniosek do budżetu obywatelskiego na rok 2016 o numerze L0002.

Zgodnie z opisem zadania L0002 z trzeciej edycji budżetu obywatelskiego (zadania wybierane w 2015 r, do realizacji w 2016 r.) popieranego przez Fundację Normalne Miasto Fenomen, oraz wybranego przez 9288 (z czego ważnych 9120) mieszkańców i mieszkanek naszego miasta: 

"zadanie polega na wyznaczeniu na wskazanych ulicach 38 km w ruchu dla rowerów - w większości przypadków bez zmniejszania liczby pasów ruchu dla pojazdów mechanicznych; bez likwidowania miejsc parkingowych (a w trzech przypadkach tworząc dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów)." (wniosek

Wniosek do budżetu obywatelskiego zawierał dokładną lokalizację oraz długość pasów (czasami: kontrapasów). Na etapie uzgodnień, jeszcze przed głosowaniem lista ulic została lekko zmodyfikowana i dołączona do karty analizy, a pracownicy Zarządu Dróg i Transportu wydali opinię pozytywną na tego typu rozwiązania. 

Niestety, mimo początkowego harmonogramu (który zakładał ostateczną realizację zadania tj. malowanie pasów w II kwartale 2016 roku), aż do lipca 2016 niewiele działo się w temacie. Dopiero po wielu zapytaniach wysyłanych przez użytkowników rowerów w połowie lipca 2016 ogłoszono przetarg, aby znaleźć firmę, która pasy ruchu miała dopiero zaprojektować.

20 września 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy z wybraną firmą. Jednak aż do 24 października nie mieliśmy możliwości zobaczenia i zaopiniowania powstających projektów - czyli nie mieliśmy przede wszystkim możliwości sprawdzenia czy są one projektowane zgodnie z naszą intencją: poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i wskazania im ich miejsca na jezdni.

W tym samym czasie cześć pasów została już wymalowana (np. na ul. Obywatelskiej czy ul. Konstytucyjnej).

Od 24 października do 28 października wysłaliśmy do pracowników i dyrekcji Zarządu Dróg i Transportu już dwie serie poprawek i uwag do projektów przygotowanych przez zewnętrzną firmę wyłonioną w przetargu.

Nie zgadzamy się m.in na:.

  • brak rozwiązania włączenia pasa ruchu dla rowerów na ul. Kusocińskiego w istniejącą drogę dla rowerów przy ul. AK;
  • brak zabezpieczenia miejsca dla rowerzystów na skrzyżowaniach na ul. Waltera-Janke i Wyszyńskiego;
  • brak połączenia pasów z ul. Konstytucyjnej z ul. Pomorską, a także brak azylu przy przejściu z pasa ruchu w sierżanty, zupełnie nieprzemyślana sprawa włączenia pasów w park 3 Maja;
  • brak ciągłości pasów w wielu projektach;
  • likwidację już istniejących pasów ruchu w miejscach gdzie nie ma to żadnego uzasadnienia;
  • dublowanie istniejącej infrastruktury (projekt kilku metrów pasa dla rowerów na al. Unii Lubelskiej za ul. Konstantynowską, w miejscu gdzie, równolegle, od roku istnieje droga dla rowerów z bezpiecznym zjazdem na jezdnię).

Mamy jednak świadomość, że przy konieczności wykonania zadania do 15 listopada 2016 roku, część naszych uwag nie zostanie najprawdopodobniej wzięta pod uwagę. Ich nieuwzględnienie obniży poziom bezpieczeństwa dla użytkowników nowej infrastruktury rowerowej oraz będzie generować konflikty z pozostałymi użytkownikami łódzkich dróg.

W sytuacji gdy w budżecie obywatelskim na rok 2017 został przez mieszkańców wybrany do realizacji projekt kolejnych pasów ruchu - apelujemy do Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej o przypilnowanie realizacji zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz w porozumieniu z wnioskodawcą.

Nie chcemy, aby w naszym mieście powstawała infrastruktura, która będzie antagonizować użytkowników dróg. Naszą intencją w obu wnioskach było wskazanie czytelnego miejsca dla rowerzystów na jezdni - czytelnego zarówno dla ich samych jak i pozostałych. W obecnym kształcie, zaakceptowanym przez pracowników Zarządu Dróg i Transportu, ta intencja została zignorowana.

Z poważaniem,
Zarząd Fundacji Normalne Miasto - Fenomen

{Grafika: projekty z zaznaczonymi na czerwono uwagami FF}