Przy ulicy Andrzeja Struga 2 powstał pierwszy parklet. Czym jest, ile kosztował (i dlaczego tyle), skąd pomysł i idea? Wyjaśniamy w poniższym tekście

Idea: “Parklet dla Łodzi” to inicjatywa Fundacji Normalne Miasto - Fenomen. Parklet to niewielka przestrzeń w miejskiej zabudowie, która służy przechodniom jako miejsce spotkań. To rozwiązanie sprawdza się idealnie w centrach miast takich jak Łódź, charakteryzujących się gęstą zabudową i niedostatkiem zieleni na ulicach.

Co to jest parklet?

Skąd się wziął #parklet? Warto wiedzieć, bo prawdopodobnie pierwszy w Polsce pojawi się niebawem w Łódź

Opublikowany przez Parklet dla Łodzi na 8 sierpnia 2016

Z uwagi na specyfikę urbanistyki, wynikającą z dynamicznego rozwoju Łodzi, miasto cierpi na niedostatek “typowych” przestrzeni publicznych (np. miejskie place, rynki). W Łodzi ulice stanowią niemal jedyną przestrzeń publiczną, w związku z tym powinna być ona traktowana w wyjątkowy sposób. Potwierdzają to dokumenty strategiczne Miasta takie jak “Program Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+”

Lokalizacja obiektu przy ulicy Andrzeja Struga nie jest przypadkowa. Jest to jedna z najpiękniejszych ulic w Łodzi. Znajduje się na terenie obszarowych wpisów do rejestru zabytków oraz form ochrony krajobrazu, a także znajduje się w otoczeniu zabytków rejestrowych i ewidencyjnych. Nawierzchnia ulicy została niedawno wyremontowana. Należy przy tym zauważyć, że pomimo tak pięknego otoczenia, przestrzeń ta ciągle nie jest atrakcyjna dla ludzi. Ulica jest zdominowana przez ruch kołowy. Piesi zaś zostali “wciśnięci” pod mury kamienic. Szerokość chodników jest niedostosowana jest do natężenia ruchu pieszego i wynosi ok. 1,7m. Są one korytarzami komunikacyjnymi, które należy szybko pokonać żeby dostać się z al. Tadeusza Kościuszki do ul. Piotrkowskiej.

Pierwszy łódzki parklet powstał na jednym miejscu parkingowym przy ulicy Andrzeja Struga 2. Dzięki ustawieniu parkletu została powiększona przestrzeń dla pieszych. - Instalacja jest ogólnodostępna i została zaprojektowana aby ułatwiać nawiązywanie relacji społecznych - mówi Bartłomiej Olczak, członek Rady Programowej Fundacji Fenomen. Łódzki parklet składa się z drewnianego podestu z siedziskami, otoczonego donicami ze zróżnicowaną zielenią. Część ławek posiada oparcie. Pierwszy łódzki parklet powstał w ramach inicjatywy lokalnej, - jego koszt to ok. 45.000 zł, na który składają się 20.000 zł - koszty wykonania parkletu; 25.000 zł - koszty dodatkowe związane z jego montażem, utrzymaniem oraz przechowywaniem w okresie zimowym. Kolejne mogą pojawić się już w kolejnym roku jako projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (głosowanie od 10 września)

Warto dodać, że są to koszty całkowite i są to ceny netto. Nie uwzględniają one jednak naszego wkładu własnego w postaci projektów architektonicznych, projektu zagospodarowania terenu, projektów tymczasowej i czasowej organizacji ruchu oraz uzyskanych pozwoleń, które zostały przekazane bezpłatnie, a których łączna wartość szacowana jest na około 7 tysięcy złotych.

WYMIARY: 2x5 m (jedno miejsce parkingowe)
Autorzy projektu: Joanna Miecznikowska, Marcin Jatczak, Maciej Taczalski
Zespół wolontariuszy prowadzący projekt od idei do realizacji: Bartłomiej Olczak, Joanna Miecznikowska, Marcin Jatczak, Ewelina Madalińska, Katarzyna Mikołajczyk, Konrad Strzelecki, Hubert Barański, Paulina Milewska, Patryk Grądys, Oskar Kowalczyk, Szymon Malański, Wojciech Stępień, Patrycja Wojtaszczyk, Mateusz Bartkiewicz. 

Więcej informacji:
www.parklet.dlalodzi.info
www.fb.com/ParkletdlaLodzi/

 

embed video plugin powered by Union Development