Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Działania, które zrealizowaliśmy w ramach projektu Biblioskan, przyniosły pozytywne skutki. Opracowania i raporty przygotowywane i publikowane przez Fundację przyczyniły się do rozpoczęcia dialogu o przyszłości łódzkich bibliotek publicznych, a nasze rekomendacje w zakresie centralizacji zarządzania bibliotekami publicznymi przyczyniły się do powstania nowej koncepcji bibliotekarstwa w Łodzi.

Pięć funkcjonujących dziś instytucji, finansowanych z budżetu Łodzi, realizujących działalność dla mieszkańców miasta w zakresie kultury i posiadających podobną specyfikę, ma zostać połączonych, by stworzyć jedną instytucję, działającą na terenie wszystkich dzielnic. Dzięki temu pojawi się w mieście również wiele udogodnień dla czytelników. Będą to między innymi

Łódzka Karta Biblioteczna i jednolity system oprogramowania dający np.:

  • możliwość przeszukiwania wszystkich zasobów naszych bibliotek poprzez jedno okienko,

  • korzystania z większej liczby funkcji poprzez internet, np. zdalnego zapisu do biblioteki,

  • jednokrotnego zapisu do biblioteki, uprawniającego do korzystania ze wszystkich filii na terenie Łodzi.

To dobre rozwiązania, na rzecz których lobbowaliśmy przez niemal 2 lata.

 

BS 1miasto

 

6 lipca 2016 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła decyzję o centralizacji miejskich bibliotek publicznych przyjmując Uchwałę nr XXXII/853/16 w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew im. Lucjana Rudnickiego.

Przewodniczący Komisji Kultury, prof. Grzegorz Matuszak, tak uzasadnia decyzję Rady: Miasto nie ma centralnej książnicy miejskiej. To błąd, bo choć Łódź może się poszczycić drugą co do wielkości siecią bibliotek, są one niescalone i zarządzane odrębnie, co przekłada się na mniejszą efektywność ich działań promocyjnych oraz ograniczoną dostępność zbiorów dla czytelnika.

Uchwała to pierwszy krok do powołania centralnej biblioteki, która tym samym stanie się jedną z największych książnic w regionie oraz największą instytucją kultury w Łodzi, zarządzającą gęstą siecią filii bibliotecznych na terenie wszystkich dzielnic miasta. Będzie to zatem instytucja o bardzo dużym potencjale. Zgodnie z zapisami uchwały będzie nosiła nazwę Biblioteka Miejska w Łodzi i powstanie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania uchwały. Obecnie trwają prace koncepcyjne oraz poszukiwanie środków finansowych na realizację zamysłu.

W Strategię Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wpisano modernizację, poszerzenie funkcji oraz wyposażenie dla bibliotek - budżet tego projektu ma wynosić 8 mln zł (w tym ponad 5,5 mln UMŁ planuje pozyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego). Dodatkowo Urząd Miasta w Łodzi planuje modernizację dwóch filii bibliotecznych: przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3 oraz przy ul. Boya Żeleńskiego 15. Trwa poszukiwanie zleceniobiorcy, który wykona dokumentację - ogłoszono przetarg na Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, dla projektów pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury" oraz pn. "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek.

Będziemy przyglądać się dalszym losom łódzkich książnic i wspierać biblioteki w podejmowaniu wyzwań, jakie przed nimi stoją. Liczymy, że bibliotekarze jako grupa zawodowa wezmą aktywny udział w kreowaniu zmian i zostaną wysłuchani. Realizatorom projektu życzymy wytrwałości i otwartości. Procesy centralizacji bibliotek przeprowadziły już inne polskie miasta - Wrocław (od 2000 r.) oraz Kraków (proces jest w toku, planowane zakończenie to 2017 r.) - z ich doświadczeń na pewno warto korzystać. Jesteśmy pewni, że mieszkańcy Łodzi skorzystają na realizacji projektu Biblioteki Miejskiej w Łodzi - dostęp do bibliotek, ich zasobów oraz oferty będzie łatwiejszy, bardziej przyjazny, przejrzysty i jednolity.

Osoby zainteresowane sprawą bibliotek zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną na adres biblioskan[at]fundacjafenomen.pl

Rezultaty wszystkich naszych analiz i badań, związanych z łódzkimi bibliotekami, zawarliśmy w książce Biblioskan. Monitoring i kontrola w bibliotekach publicznych.