Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Na zaproszenie Stowarzyszenia Rowery Szczecin, mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu z tamtejszymi przedstawicielami urzędów i władz, na temat wprowadzania stref uspokojonego ruchu.

Spotkanie, które odbyło się w dniu 16 marca 2016 r. było pod tytułem „Narzędzia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście”.

W seminarium uczestniczyli

  • Hubert Barański, Prezes Fundacji Normalne Miasto Fenomen, której szereg zrealizowanych projektów, mających pionierski, w Polsce, charakter (m.in. tzw. „ulice do mieszkania” - woonerf) wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa i poprawę atrakcyjności rewitalizowanych obszarów śródmiejskich w Łodzi.
  • Tomasz Wawrzonek - Kierownik Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, odpowiedzialny za Gdański program Strefa „Tempo 30”, w wyniku którego w latach 2010 - 2015 liczba wypadków drogowych w Gdańsku spadła o 20 proc.
  • Remigiusz Kitliński - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańsk ds. Komunikacji Rowerowej, Kierownik Referatu Mobilności Aktywnej Urzędu Miasta Gdańsk, odpowiedzialny za program Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej oraz za programy wykorzystywania rowerów w dojazdach do szkoły i pracy, poruszanie się pieszo oraz inne niezmotoryzowane formy mobilności w mieście.

Tomasz Wawrzonek z Gdańska Uczestnicy spotkania

Na spotkanie przybyli przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Szczecińskiej Policji, Zespołu do spraw organizacji ruchu szczecińskiego magistratu, wiceprezydent Szczecina, radni oraz urzędnicy odpowiedzialny za BRD w mieście. 

Na spotkaniu zaprezentowaliśmy projekt organizacji ruchu na Karolewie, sposobu konsultowania, oraz wszelkich przeciwieństw jakie napotkaliśmy.