Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Rekomendujemy proponowane zmiany w przyszłorocznym budżecie Miasta Łodzi. Prosimy o wsparcie, bo czas tylko do końca 23 grudnia 2010 roku

Po raz pierwszy w historii Łodzi przeprowadzane są konsultacje społeczne projektu budżetu na przyszły rok. Daje się tym samym możliwość wyrażenia swoich uwag względem wydatków naszego wspólnego miasta. Konsultacje społeczne przeprowadzane są w okresie od 18 do 23 grudnia 2010 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii na piśmie lub drogą mailową.

Propozycje, uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 23 grudnia 2010 r. nie będą uwzględniane.

W związku z tym, korzystając z takiej możliwości, nieformalna koalicja łódzkich organizacji pozarządowych przeanalizowała projekt budżetu na 2011 rok. 
380 stron projektu budżetu przeczytali, opracowali i nanieśli propozycje zmian: Tomasz Bużałek (IPT Łódź), Katarzyna Mikołajczyk (Fundacja Fenomen), Jarosław Ogrodowski (Szacunek dla Łodzi), Łukasz Prykowski (Łodzianie Decydują), Patrycja Wojtaszczyk (Fundacja Fenomen). Wzięliśmy pod uwagę potrzeby Łodzi, jej mieszkańców, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek!

Zachęcamy do wejścia na przygotowaną przez FF witrynę http://budzet2011.dlalodzi.info/ i o zapoznanie się z naszymi propozycjami zmian do budżetu. Prosimy także o zaufanie i poparcie tych zmian, w sposób wskazany na tej stronie.