Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Od 1 stycznia 2016 roku ważność biletów MPK-Łódź wraca do stanu sprzed wielkich remontów. Kto na tym zyska a kto straci?

W lipcu 2013 roku Rada Miejska w Łodzi zdecydowała wydłużyć ważność biletu 20 minutowego do 40 minut, a 40 minutowego do 60 minut (bez zwiększania ich ceny). Miała to być rekompensata dla pasażerów MPK-Łódź za wydłużone czasy przejazdu spowodowane remontami (głównie budową trasy W-Z). Ponieważ główny remont się skończył - od stycznia 2016 roku czas ważności biletów jednorazowych ma wrócić do swoich właściwych nominałów (20-, 40-, 60-minut).

Jednocześnie na pojawiające się głosy mieszkańców z prośbą o zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji publicznej - skarbnik Łodzi powiedział, że zwiększenie jest możliwe tylko po korekcie cen biletów.

Poprosiliśmy Urząd Miasta o dane ilościowe i wartościowe sprzedaży biletów w latach 2011-2015 aby sprawdzić te informacje. Z otrzymanych danych sprzedaży biletów MPK za okres 2011- 2015 można zauważyć następujące tendencje:

BILETY JEDNORAZOWE

W 2011 r. najpopularniejszymi biletami były te za 0,85zł i 1,2 zł - pozwalające na podróżowanie do 10 minut – sprzedano odpowiednio ponad 12,7 mln i 15,8 mln sztuk (o wartości prawie 30 mln zł).

W 2012, po zmianie taryfy w marcu (do dyspozycji mieszkańców zostały bilety 20, 40, 60 minutowe oraz “jednoprzejazdowe”) – najpopularniejsze były bilety 20 minutowe. Ulgowych sprzedano ponad 13,4 mln szt (o wartości ponad 16 mln zł), normalnych sprzedano ponad 8 mln szt (o wartości 19,6 mln zł).

W lipcu 2013 r. decyzją Rady Miejskiej w Łodzi wydłużono ważność biletów czasowych z 20 do 40 minut, a z 40 do 60 minut.

Spadek zainteresowania biletami 40 i 60 minutowymi od lipca 2013 r. Jest w zestawieniu otrzymanym od UMŁ zauważalny. Od lipca 2013 r. do września 2015 r. sprzedano zaledwie 15 szt. biletów 60 minutowych (razem: ulgowych i normalnych).  W 2013 r. sprzedaż biletów 40 minutowych przed lipcem wynosiła ok. 400 tys. szt miesięcznie dla biletów ulgowych i 200 tys. szt miesięcznie dla biletów normalnych; po zmianie te liczby spadły do ok. 150 tys. i 60 tys. (w 2014: 132 tys. i 60 tys.; 2015: 105 tys. i 50 tys.).

W tym samym czasie - co zrozumiałe - zdecydowanie wzrosła sprzedaż biletów 20 minutowych, których ważność została wydłużona do 40 minut.

MIGAWKI

Zauważalny jest znaczący spadek zainteresowaniem biletami imiennymi, ulgowymi trasowanymi. Ze sprzedanych prawie 110 tys. szt w 2011 r. do niespełna 4,5 tys. w 2015 r. (we wrześniu w całej Łodzi sprzedano tylko 555 szt tego biletu). Spadek sprzedaży rozpoczął się od kwietnia 2012 r. Możliwych jest kilka przyczyn tego spadku: wzrost ceny tego typu biletów w marcu 2012 roku z 28 zł do 32 zł (i niewiele droższy bilet miesięczny na wszystkie linie), częste zmiany tras przejazdów związanych z trwającymi remontami czy znaczne wydłużenie czasów przejazdów. Widać także mniejsze zainteresowanie tego typu biletami w okresie wakacyjnym - od 45% do 20% mniej sprzedanych biletów w lipcu w porównaniu do czerwca.

Systematycznie za to wzrasta zainteresowanie biletami 90 dniowymi, wprowadzonymi do sprzedaży w marcu 2012 r. Kosztują one 192 / 96 zł (odpowiednio: normalny / ulgowy), co daje kwotę 64 / 32 zł miesięcznie, zamiast 80 / 40 zł (cena biletu miesięcznego 30 dniowego) – jest to znacząca oszczędność dla pasażerów komunikacji zbiorowej.

Tylko we wrześniu 2015 r. sprzedano ponad 22 tys. tego typu biletów – normalnych i ulgowych (od początku 2015 r. – ponad 162 tys.; w 2014 r. w analogicznym okresie sprzedano 152 tys.). W 2011 r. sprzedano ponad 1,156 mln biletów okresowych (różnego rodzaju) o wartości prawie 65 mln zł. W 2012 r. – 1,187 mln biletów; o wartości 78 mln zł W 2013 r. – 1,078 mln biletów; o wartości 82,8 mln zł W 2014 r. – 1,013 mln biletów; o wartości 82,3 mln zł W 2015 r.(tylko do 30.09) – 0,743 mln biletów; o wartości 62,4 mln zł.

PODSUMOWANIE

Faktem jest, że liczba sprzedanych biletów jednorazowych jak i ich wartość – na przestrzeni ostatnich 5 lat spadła (liczba sprzedanych biletów zmniejszyła się o ponad 50%, a wartość sprzedaży o 42%).

Jednocześnie zmiany taryf biletów okresowych w 2012 r. (w tym także obniżenie ich ceny) spowodowały znaczący wzrost wartości sprzedanych biletów okresowych przy minimalnym spadku ilości (co jest między innymi spowodowane kupowaniem przez mieszkańców biletów 90 dniowych; w efekcie mieszkaniec kupuje 4 bilety w roku zamiast 12).

Co istotne - całościowe wpływy ze sprzedaży biletów od 2011 r. systematycznie rosną! Z 129 mln zł w 2011 r. do 144 mln w 2014 r. – mimo obniżenia cen biletów okresowych w 2012 r. oraz wydłużenia ważności biletów czasowych od lipca 2013 r. (czyli w zasadzie: zmniejszenia ceny przejazdu dla mieszkańca).

Może warto przeanalizować dokładnie potoki ruchu i strukturę przejazdów i zaproponować mieszkańcom Łodzi bilety jednorazowe bardziej dopasowane do potrzeb a niekoniecznie droższe? Bo ceny i sposób organizacji migawek jest OK i potwierdzają to dane ze sprzedaży.

{km, mw, jg, ms} 

{foto: HuBar, wikipedia}