Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Szóstego listopada odbyło się w Urzędzie Miasta Łodzi spotkanie w sprawie miejskich bibliotek publicznych. Zostało ono zorganizowane ze wspólnej inicjatywy Fundacji Fenomen oraz Wydziału Kultury UMŁ. Pretekstem do szerszej dyskusji stały się wyniki projektu Biblioskan, prowadzonego przez Fundację od sierpnia 2014 r. oraz prezentacja wyników reorganizacji sieci bibliotek miejskich we Wrocławiu.

 

W spotkaniu wzięli udział:

 • p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Kultury UMŁ Dobrosław Bilski,
 • dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Ociepa,
 • dyrektorki pięciu miejskich bibliotek publicznych w Łodzi:
  • Dyrektor MBP Łódź-Bałuty - Joanna Bryszewska,
  • Dyrektor MBP Łódź-Górna - Alicja Mularczyk,
  • Dyrektor MBP Łódź-Polesie - Bożena Świątek-Mazur,
  • Dyrektor MBP Łódź-Śródmieście - Monika Chaber-Barłoga,
  • Dyrektor MBP Łódź-Widzew - Grażyna Rurowicz,
 • pracownice Wydziału Kultury odpowiedzialne za sprawy bibliotek: Liliana Andrzejczak oraz Małgorzata Krupot-Błasiak,
 • realizatorki projektu Biblioskan: Aleksandra Marciniak i Paulina Milewska.

Spotkanie otworzył dyrektor Bilski, który przywitał zgromadzonych gości oraz wskazał na cele spotkania: przyjrzenie się rozwiązaniom wrocławskim i zastanowienie się nad implementacją niektórych propozycji w Łodzi, dyskusja nad łódzkim modelem zarządzania bibliotekami publicznymi w aspekcie wyników badań, które powstały w projekcie Biblioskan, wskazanie obszarów współpracy pomiędzy pięcioma MBP w Łodzi.

Następnie głos zabrał dyrektor Ociepa, który przedstawił osiągnięcia Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Prezentacja zawierała informacje o trwającym od 15 lat procesie reorganizacji sieci bibliotek miejskich. Kolejne slajdy pokazywały stan wrocławskich bibliotek w 2000 r. i dziś. Znaczące zmiany zaszły w wyniku centralizacji sieci bibliotek, łączenia małych filii bibliotecznych w większe i lepiej wyposażone oraz utworzenia nowej silnej instytucji kultury zarządzającej siecią nowoczesnych placówek. Dużą rolę w przebudowie systemu miała uchwała Rady Miasta Wrocławia z 2005 r., w której zawarto wizję zmian oraz wytyczne dotyczące konkretnych elementów sieci. Dyrektor wskazał również na pozytywne skutki reorganizacji, w tym wzrost zainteresowania społeczności lokalnej bibliotekami i ponad 20% wzrost czytelnictwa.

Po prezentacji wrocławskiego modelu sieci bibliotek publicznych nastąpiła dyskusja, w której padały pytania, a czasami także zarzuty wobec dyrektora Ociepy. Rozmawiano o liczbie filii, o jakości nowych lokali, o łączeniu małych placówek w większe centra informacyjno-biblioteczne, o mediatekach i ich roli w promowaniu wszystkich miejskich bibliotek, o centralizacji zarządzania oraz o pracy poszczególnych działów centralnych.

Celem spotkania było również uzyskanie deklaracji dyrektorek o podjęciu współpracy pomiędzy pięcioma miejskimi bibliotekami publicznymi. Taka deklaracja została uzyskana. Ustalono, że będą odbywać się kolejne spotkania mające na celu m.in. usprawnienie korzystania z bibliotek poprzez wprowadzenie jednolitych zasad dla czytelników we wszystkich dzielnicach i jednej karty bibliotecznej. Podjęto również rozmowy o wspólnym oprogramowaniu dla bibliotek i wprowadzeniu katalogu, umożliwiającego przeszukiwanie zasobów pięciu łódzkich placówek jednocześnie.