Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Podczas seminarium w kancelarii Prezydenta RP przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz uczestnicy ruchów nieformalnych rozmawiali jak i czy powinien się zmienić dialog obywatelski

Podczas seminarium, które odbyło się 17 września 2014 r oraz dyskusji w grupach próbowano odpowiedzieć na pytania: czym są ruchy nieformalne, czy potrzebują struktury, czy same w sobie są nową formą dialogu, czy też ich działania są formą sprzeciwu wobec braku dialogu obywatelskiego.

W pierwszej części Edwin Bendyk (Collegium Civitas, Tygodnik Polityka) oraz Jakub Wygnański (Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”) - nakreślili obecną sytuację ruchów nieformalnych, podejmowane przez nich działania, osiągnięte efekty a także podejście ruchów do “formalnych” struktur, jakimi są między innymi partie, związki zawodowe, fundacje czy stowarzyszenia. Część ruchów nieformalnych świadomie pozostaje bowiem poza formalnymi strukturami - i jak pokazała dyskusja, doskonale się w tym odnajdują i realizują swoje cele.

Jakub Wygnański powiedział wprost, że obywatele nauczyli się mówić "nie" i wkładać kij w szprychy - dlatego wszyscy (a zwłaszcza administracja publiczna) powinni nauczyć się nowego sposobu dyskusji, gdyż bez tego rządzenie będzie niebawem niemożliwe. Niestety, jak przyznał Wygnański, żadna szkoła nie uczy jak dyskutować. A naturalną konsekwencją dobrej dyskusji jest współdecydowanie i współodpowiedzialność.

Edwin Bendyk odniósł się także do współczesnych mediów i tego, że nowe media stają się wiedzą społeczną, która może przerodzić się w konkretne działania (np. wyjście na ulicę podczas protestów przeciw ACTA). "Wiedza nie jest w państwie, wiedza jest po stronie obywateli" - powiedział Bendyk.

Nie bójmy się eksperymentów na demokracji - zachęcał Wygnański i podał kilka interesujących przykładów dialogu z obywatelami ze świata: Australia 2020, America Speaks  czy sposób pisania konstytucji dla Islandii.

W kolejnej części Grzegorz Kaczmarek (Obywatele Kultury w Bydgoszczy), Marcin Grynberg (Obywatele Nauki) oraz Kacper Pobłocki (Porozumienie Ruchów Miejskich) przestawiali genezę powstania ruchów w których działają. Następnie uczestnicy dyskutowali w czterech mniejszych grupach, których moderatorami byli między innymi Jerzy Hausner (Małopolska Szkoła Administracji Publicznej), Agnieszka Graff (Krytyka Polityczna) oraz Paweł Kuczyński (Zespół Analizy Ruchów Społecznych).

Jednym z wniosków podsumowujących dyskusje było stwierdzenie, że czasami administracja udaje, że ruchy nieformalne nie istnieją, padło wręcz stwierdzenie o "neurotycznej obawie urzędników przed aktywnym obywatelem"(Beata Chmiel, Obywatele Kultury). Henryk Wujec (doradca Prezydenta RP ds. społecznych) zapewniał jednak, że jest wola, aby wzmacniać w obywatelach poczucie ich wpływu na otoczenie i że celem Preyzdenta RP jest stworzenie płaszczyzny dialogu.

Dialog jest elementem rozwoju partnerstwa, muszą jednak powstać zasady debaty społecznej - podsumował prof. Hausner

Zorganizowane w kancelarii Prezydenta RP seminarium było trzecim z cyklu. Wszystkie mają na celu jak najpełniejsze zrozumienie potrzeb obywateli w zakresie prowadzenia dialogu obywatelskiego.

{km}

{zdjęcie: km, na zdjęciu od lewej: J. Hausner, A. Graff, R. Markowski, P. Kuczyński, E. Bendyk}