Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Głosować na listę wyborczą czy na kandydata? Jak nasze głosy, oddane 16 listopada 2014 przy urnie wyborczej, przekładają się na rozkład mandatów do Rady Miejskiej? Wyjaśniamy system liczenia głosów.

logo projektu Masz głos masz wybórW tych wyborach samorządowych Łódź jest podzielona na 8 okręgów, w których wybierzemy po pięciu radnych (w sumie będziemy mieć 40 radnych, to o 3 mniej niż do tej pory - związane jest to z mniejszą liczbą mieszkańców Łodzi). Na mandat radnego/ radnej mogą liczyć tylko kandydaci z komitetów, które w skali całego miasta przekroczą próg wyborczy (co najmniej 5 proc. głosów). Jednak podział głosów odbywa się dwustopniowo.


Pierwszy etap podziału głosów:

Podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów w każdym okręgu dokonuje się wykorzystując metodę d’Hondta. Polega ona na podzieleniu poszczególnych wyników uzyskanych przez komitety przez kolejne liczby całkowite (1, 2, 3, 4, 5, 6…) a następnie uszeregowaniu wyników dzielenia od największego do najmniejszego. W przypadku Łodzi, gdzie mamy 5 mandatów do rozdzielenia w każdym okręgu, pierwszych 5 wyników dzielenia wskaże nam które komitety uzyskują mandaty.

Przykład:

 • Lista nr 20 “Ładna Łódż” - otrzymała w okręgu 2234 głosy i 13,55% głosów w mieście
 • Lista nr 21 “Wygodna Łódż” - otrzymała w okręgu 1256 głosów i 7,62% głosów w mieście
 • Lista nr 22 “ Przyjemna Łódż” - otrzymała w okregu 1456 głosów i 8,83% głosów w mieście
 • Lista nr 23 “Fajna Łódż” - otrzymała w okregu 887 głosów i 5,38% głosów w mieście
 • Lista nr 24 “Dobra Łódż” - otrzymała w okregu 650 głosów i 3,94% głosów w mieście

Lista nr 24 “Dobra Łódź” nie zdobyła minimum 5% zatem nie uczestniczy w podziale mandatów.

Wyniki pozostałych komitetów przeliczamy jak w tabeli poniżej:

Nazwa listy

liczba głosów dzielona przez 1

liczba głosów dzielona przez 2

liczba głosów dzielona przez 3

liczba głosów dzielona przez 4

liczba głosów dzielona przez 5

Nr 20 Ładna Łódź

2234 (1)

1117 (4)

744,7 (6)

558,5 (9)

446,8

Nr 21 Wygodna Łódź

1256 (3)

628 (8)

418,7

314

251,2

Nr 22 Przyjemna Łódź

1446 (2)

728 (7)

485,7 (10)

221,8

177,4

Nr 23 Fajna Łódź

887 (5)

443,5

295,7

221,8

177,4

Wielkość wyników dzielenia, po uszeregowaniu od największego do najmniejszego (cyfry 1-10 w nawiasach w tabeli powyżej) wskazuje, że w tym okręgu komitety zdobyły następującą liczbę mandatów:

 • Ładna Łódź - 2 mandaty,
 • Wygodna Łódź - 1 mandat, 
 • Przyjemna Łódź - 1 mandat, 
 • Fajna Łódź - 1 mandat.

Drugi etap podziału głosów:

Jeżeli na pierwszym etapie przydzielania głosów komitetowi przypadły (w danym okręgu) dwa mandaty, otrzymuje je dwóch kandydatów z tej listy, którzy uzyskali największe poparcie wyborców. Do zostania radnymi ostaną wybrani ci kandydaci/ kandydatki, przy których nazwisku najwięcej wyborców postawiło "krzyżyk" (nie ma tutaj znaczenia numer "na liście"!). Głosujemy więc na konkretne osoby!

Przykład:

Lista nr 20, “Ładna Łódź".

 • Kandydat A - liczba głosów na kandydata: 201 
 • Kandydat B - liczba głosów na kandydata: 502 
 • Kandydat C - liczba głosów na kandydata: 342 
 • Kandydat D - liczba głosów na kandydata: 216 
 • Kandydat E - liczba głosów na kandydata: 109 
 • Kandydat F - liczba głosów na kandydata: 87 
 • Kandydat ….

Zatem mandat do Rady Miejskiej otrzymają kandydaci B i C.


O czym należy pamiętać? Głosujemy 16 listopada na swoich przedstawicieli do:

 • Rady Osiedla
 • Rady Miejskiej
 • Sejmiku Wojewódzkiego

A także wybieramy prezydenta Łodzi. 

Zachęcamy do świadomego głosowania. Na stronie www.lodz.mamprawowiedziec.pl, znajdziecie programy wyborcze kandydatów na prezydenta Łodzi, a podczas spotkania projektu "Bezpieczne miasto inna droga" - 12 listopada 2014 - dowiecie się co leży w kompetencjach radnych jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

{pw, km, jg}

{grafika: maszglos.pl}