Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

W związku z ogłoszeniem konkursu na "Riksze dla Piotrkowskiej" jako organizacja otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w Sądzie Konkursowym, który będzie opiniował zgłoszone projekty.

Ryksze na ul. Piotrkowskiej w Łodzi

Ze względu na prowadzone przez nas działania w zakresie estetyki miasta, w tym projektu "Przestrzeń dla Łodzi", postanowiliśmy przyjąć zaproszenie i wejść we współpracę mogącą zaowocować realną zmianą w zakresie estetyki głównej ulicy Łodzi.

W Sądzie Konkursowym znajdują się przedstawiciele urzędu, łódzkich uczelni wyższych, policji oraz organizacji pozarządowych. Trzeci sektor będziemy reprezentować wspólnie z Fundacją Ulicy Piotrkowskiej, która od wielu lat działa z sukcesami na rzecz poprawy estetyki najważniejszej dla Łodzian ulicy.

Jako organizacja dołożymy wszelkich starań, aby pomóc w wyborze projektu, który będzie zakładał zarówno wysoką jakość estetyczną riksz oraz strojów samych rikszarzy (zwłaszcza pod kątem ekspozycji reklam).

O wszelkich postępach prac będziemy informować na bieżąco. 

{OZ}