Mieszkasz w Łodzi (tutaj pracujesz, uczysz się), chcesz wybrać w najbliższych wyborach samorządowych swoich kandydatów w tym mieście, jednak jesteś zameldowany /-a gdzieś indziej? Jest na to sposób! Nie zwlekaj - wpisz się do stałego rejestru wyborców

Czym jest rejestr wyborców i dlaczego musisz się zapisać?

Rejestr wyborców to urzędowy spis osób, którym przysługuje prawo wybierania w wyborach oraz udziału w referendach. Co do zasady każda osoba zameldowana na terenie danej gminy z chwilą ukończenia 18. roku życia zostaje automatycznie (z urzędu) wpisana w tej miejscowości do rejestru wyborców. Jeżeli jesteś więc osobą zameldowaną w Łodzi i masz ukończone (lub ukończysz najpóźniej w dniu wyborów) 18 lat będziesz miał/-a możliwość wzięcia udziału w listopadowych wyborach.

Polski prawodawca uznał jednak, że dla rangi wyborów ważniejsze jest to, gdzie ktoś stale zamieszkuje - nie gdzie jest zameldowany. Dlatego też dał możliwość - na wniosek osoby zainteresowanej - dokonania zmiany wpisu do rejestru wyborców.

Trzeba jednak pamiętać, że można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców. W chwilą rejestracji w rejestrze wyborców w Łodzi zostaniemy wyrejestrowani z rejestru wyborców w miejscu, w którym wcześniej byliśmy zapisani.

Wniosek, deklaracja oraz kserokopia dokumentu tożsamości

Aby dokonać wpisu należy wypełnić odpowiedni wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemną deklarację z niezbędnymi danymi (oba podlinkowane dokumenty dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej). Wypełniony wniosek, deklarację wraz z kserokopią ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego) składamy w gminie, w której chcemy się zarejestrować. Można jednocześnie - choć nie jest to formalnie wymagane - podać uzasadnienie, dla którego ubiegamy się o wpis w danej miejscowości. Takim uzasadnieniem może być np. fakt studiowania lub pracy w danej miejscowości (co często wiąże się z tym, że w danej miejscowości przebywamy znacznie częściej niż w naszym miejscu zameldowania).

Wniosek o wpis do stałego rejestru wyborców zostaje rozpatrzony w ciągu zaledwie 3 dni - w tym czasie urzędnicy (na podstawie złożonego wniosku) mają obowiązek wydać decyzję o wpisaniu, bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców w danej gminie. Przepisy nie mówią, kiedy taki wniosek można złożyć najpóźniej - teoretycznie może być to nawet ostatni roboczy dzień przed wyborami (piątek, 14. listopada). Zdarza się, że taki wniosek jest rozpatrywany "od ręki". Warto mieć jednak na względzie możliwość trzydniowego terminu rozpatrywania wniosku - dlatego nie warto zostawiać tak ważnej sprawy na ostatnią chwilę.

W Łodzi zostało przyjęte, że terminem granicznym jest 12 listopada. Wnioski można składać do tego dnia w jednej z poniższych lokalizacji Oddziału Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Łodzi:

  • ul. Zachodnia 47 - II piętro, pokój: 204, 206 - telefon: +48 (42) 638-50-55, +48 (42) 638-50-57
  • al. Politechniki 32 - parter, pokój: 003 - telefon: +48 (42) 638-56-15
  • ul. Krzemieniecka 2B - parter, stanowiska 1-4 - telefon: +48 (42) 638-52-03, +48 (42) 638-52-18
  • ul. Piotrkowska 153 - parter, pokój: 003 - telefon: +48 (42) 638-57-91
  • al. Piłsudskiego 100 - parter, stanowiska 8-10 - telefon: +48 (42) 638-53-86

Więcej informacji:

{jg}

{grafika: By Rama (Own work)
[CC-BY-SA-2.0-fr (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.en)], via Wikimedia Commons}