10 października 2014 roku w Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona budżetom obywatelskim. Gościem specjalnym konferencji był Prezydent RP, Bronisław Komorowski.

Na seminarium przyjechało kilkunastu przedstawicieli gmin, w których funkcjonuje mechanizm budżetu obywatelskiego - możliwość bezpośredniego decydowania o części wydatków gminy przez mieszkańców.

Konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń i opinii między poszczególnymi miastami (m.in. Łodzi, Wrocławia, Poznania, Krakowa, Białegostoku czy Warszawy). Choć procesy budżetów obywatelskich na pierwszy rzut oka wydają się podobne, w trakcie dyskusji wskazano na wiele istotnych różnic między mechanizmami w poszczególnych miastach - różnice dotyczą nie między innymi:

  • harmonogramów (we Wrocławiu zgłaszanie zadań odbywa się w pierwszym kwartale roku); 
  • sposobu zgłaszania zadań (w Krakowie można zrobić to e-mailem, we Wrocławiu zadanie może zgłosić jedna osoba); 
  • ich weryfikacji (w Warszawie dokonywana jest preselekcja zadań przez samych wnioskodawców, w Poznaniu wyboru kilkunastu zadań poddanych pod głosowanie dokonuje Rada, do której zapraszani są losowo wybrani mieszkańcy); 
  • wieku osób uprawionych do głosowania (w Warszawie głosować może każda osoba bez względu na wiek a także cudzoziemcy mieszkający w stolicy);
  • czy rodzaju podejmowanych przez miasta działań edukacyjno-informacyjnych .

W dyskusję włączył się także - w ramach podsumowania pierwszej części - prezydent Bronisław Komorowski. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę współdecydowania przez mieszkańców o gminie, ale także wiążącą się z tym współodpowiedzialność za podejmowane decyzje. O samym budżecie obywatelskim powiedział, że "to coś więcej niż samorządowy gadżet - to etap rozwoju polskiej samorządności. Rośnie oczekiwanie, oczekiwanie naturalne i zdrowe, zwiększania partycypacji w decydowaniu. (...) Ten system zmierza w kierunku współudziału i współodpowiedzialności za wspólne wydawanie pieniędzy i za to co dzieje się we wspólnocie lokalnej". Prezydent Komorowski zaapelował także o to, żeby włodarze miast nie bali się oddawać odpowiedzialności za decyzje o mieście w ręce mieszkańców.

Seminarium odbyło się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, organizatorem był Urząd Miasta Łodzi wspólnie z Unią Metropolii Polskich. 

Informacje o przebiegu łódzkiego budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie www.budzet.dlalodzi.info

{JG,KM}