Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

O temacie Nowego Centrum Łodzi słyszeliśmy do tej pory głównie przy okazji wielkich inwestycji, które realizowane są na jego terenie: dworca Łódź-Fabryczna, Bramy Miasta, tras Nowotargowej i Nowowęglowej czy planowanego Rynku Kobro.

W ostatnich dniach temat nagle "nabrał rumieńców" - w sprawie Nowego Centrum Łodzi (NCŁ) oraz masterplanu przygotowanego przez firmę Deloitte są prowadzone konsultacje. Informacje na ten temat napływają jednak tak szybko, że część komunikatów wydaje się ze sobą sprzeczna.

10 sierpnia - konferencja prasowa

Na oficjalnym kanale YouTube Łodzi został opublikowany materiał, w którym o NCŁ opowiadali prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz dyrektor Zarządu NCŁ Błażej Moder. Hanna Zdanowska przekonywała, że prace nad programem NCŁ weszły w decydującą fazę. Prezydent poinformowała również, że właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne - w ramach tych konsultacji mieszkańcy mają wypowiedzieć się, w jaki sposób ma się rozwijać przestrzeń NCŁ (odwołując się do masterplanu, który - jeśli rozumieć dosłownie wypowiedź pani prezydent - jest już gotowy [1]).

Jednak już chwilę później dyrektor Błażej Moder powiedział, że "większość przedsięwzięć, które wejdą do masterplanu [NCŁ], ma już zapewnione finansowanie czy to w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czy też w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)".

Czy zatem mieszkańcy mają konsultować coś, co jest już opisane tak dokładnie, że ma - w większości - zapewnione finansowanie? Bo trudno jest uwierzyć, że dyrektor dużej miejskiej instytucji mógłby mówić o realności finansowania mając na myśli plany "palcem po wodzie pisane".

12 sierpnia - informacje w mediach, strony urzędu nadal milczą 
EC-1Od konferencji prasowej minęły dwa dni, jednak sytuacja nie wyjaśniła się. W materialne opublikowanym na portalu HaloŁódź możemy przeczytać:

Projekt Nowego Centrum Łodzi opiera się na dwóch filarach: przepisach prawa oraz zapotrzebowaniu społecznym. W związku z tym rozpoczęto konsultacje w sprawie priorytetów, czyli tego co dla mieszkańców jest szczególnie ważne, jeżeli chodzi o inwestycje przeprowadzane w ramach NCŁ. Swoje opinie można wyrazić w ankiecie, a konsultacje potrwają do 18 sierpnia (z możliwością wydłużenia okresu ich trwania). 

Jednocześnie strony urzędowe nadal milczą. Z Biuletynu Informacji Publicznej dowiemy się, że jedynymi aktualnie prowadzonymi konsultacjami społecznymi są konsultacje budżetu obywatelskiego na 2015 rok (stan na 12.08.2014, godz. 22.30).  Wiadomość tę "potwierdza" strona Urzędu Miasta Łodzi (stan na 12.08.2014, godz. 22.30).

Jest to co najmniej dziwne biorąc pod uwagę fakt, że ewentualne uwagi mieszkańcy mogą składać jedynie... do najbliższego poniedziałku (18 sierpnia).


Warto podkreślić jeszcze raz: mówimy o największym łódzkim projekcie inwestycyjnym.


Regulamin konsultacji społecznych został złamany?
Jak ta sytuacja wygląda w świetle obowiązującego prawa miejscowego - Regulaminu Konsultacji Społecznych (uchwała Nr LXIV/1357/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r.

W sytuacji braku informacji zarówno na stronie Urzędu Miasta Łodzi (zakładka "konsultacje społeczne"), jak i w oficjalnym publikatorze urzędowym (Biuletynie Informacji Publicznej) nie można mówić o rzetelnym wypełnieniu jednego z podstawowych warunków konsultacji społecznych - informacji o tym, że takowe się odbywają.

§ 3. Konsultacje powinny być organizowane w sposób umożliwiający ich uczestnikom zapoznanie się z przedsięwzięciem będącym przedmiotem konsultacji i konsekwencjami jego realizacji oraz wzięcie udziału w procesie konsultacji.

oraz

§ 13. 1. Konsultacje powinny być poprzedzone akcją informacyjną, w szczególności na stronie internetowej pod adresem http://www.uml.lodz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

W ciągu ostatniego miesiąca nie ukazało się zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Nowego Centrum Łodzi, a o rozpoczęciu konsultacji społecznych dowiedzieliśmy się dwa dni temu, 10 sierpnia. Konsultacje trwają do 18 sierpnia.

Komentarz
Trudno jest wyrazić "opinię o programie NCŁ", w momencie gdy go nie ma. Równie trudno jest odpowiedzieć na pytania o stopień koncentowania się na rozwoju miasta w wymiarze społecznym i kulturalnym czy zagospodarowania przestrzennego, gdy brakuje możliwości zadania pytania o te wymiary. Jak można świadomie odpowiedzieć na pytanie na przykład o utworzenie Centrum Nauki i Techniki w EC-1 Zachód, w sytuacji gdy na stronie NCŁ nie ma ani słowa o tej inwestycji… Jesteśmy zaproszeni jako mieszkańcy do wyrażenia swojej opinii o dość dużym fragmencie miasta, budowanym za ogromne środki. Jeśli miasto traktuje NCŁ poważnie, to równie poważnie powinno podejść do zebrania opinii mieszkańców.

Źródła:
[1] Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska (10 sierpnia 2014): Firma Deloitte, która opracowała dla nas masterplan, dla Nowego Centrum Łodzi, jest światowym liderem w tym zakresie, w związku z czym nie muszę tutaj państwu uzmysławiać jak ważne jest, żeby dobry projekt w zakresie tego czym będzie przestrzeń Nowego Centrum Łodzi powstał. Źródło: youtube

{jg}

Grafika: By Zorro2212 (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

embed video plugin powered by Union Development