Po raz pierwszy Zarząd Dróg i Transportu ogłosił otwarty nabór na koncepcję i wykonanie zadań w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT).

Zapytanie zostało umieszczone pod koniec lipca na stronach Zarządu Dróg oraz na portalu Aktywniobywatele z terminem dostarczenia opisu koncepcji i kosztorysu do 7 sierpnia 2014. W ofercie należało przedstawić między innymi pomysł na 5 różnych wydarzeń, które miałyby odbyć się pomiędzy 16 a 23 września 2014, a także zaproponować 3 realne do wdrożenia zmiany w przestrzeni miejskiej, związane z hasłem tegorocznego Tygodnia - „Nasze ulice, nasz wybór”.

Zaproponowaliśmy w swojej ofercie zorganizowanie Park(ing) Day, Dnia Bez Samochodu a także dwóch happeningów i warsztatu dla mieszkańców z projektowania ulic.

Dzięki wsparciu pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych zapytanie o organizację ETZT po raz pierwszy od kilku lat było jawne i mogła w nim startować każda organizacja pozarządowa. Dodatkowo, kryterium oceny nie była tylko cena za wykonanie działań, ale także wartość merytoryczna zaproponowanych realizacji.

Więcej o idei ETZT na stronach MobilityWeek.eu

{km}