Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Fundacja Normalne Miasto - Fenomen rozpoczęła propagowanie w Łodzi idei woonerf, w związku z czym czujemy się zobowiązani zabrać głos w sprawie podwórca miejskiego na ul. 6 Sierpnia oraz Traugutta. Publikujemy treść listu otwartego do Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich

Do: Jacek Janiec, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

Elżbieta Muszyńska, Prezes Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich

Fundacja Normalne Miasto - Fenomen rozpoczęła propagowanie w Łodzi idei woonerf, w związku z czym czujemy się zobowiązani zabrać głos w sprawie. Przede wszystkim jesteśmy zaskoczeni nie tyle treścią sformułowanych przez Państwa stanowisk, co faktem ich wystosowania. Z ubolewaniem stwierdzamy, że środowiska architektów i urbanistów konsekwentnie nie zajmują stanowiska wobec degradującej miasto rozbudowy przeskalowanej sieci drogowej. Nie słychać również głosów protestu, gdy niszczone jest łódzkie dziedzictwo architektoniczne, pojawiają się kolejne wielkoformatowe reklamy lub elewacje budynków pokrywają się barwami godnymi bielizny. A przecież realizacje te musiał zaprojektować i sygnować swoim nazwiskiem członek Izby Architektów lub Izby Urbanistów, wykonujący zawód zaufania publicznego i podlegający odpowiedzialności dyscyplinarnej za sprzeniewierzenie się zasadom wykonywania zawodu. Zasadom, których kształtowanie i egzekwowanie jest obowiązkiem Izb.

Od lat czujemy się osamotnieni w walce o lepszą przestrzeń i nowoczesne miasto. Bardzo brakuje nam głosu fachowców, mówiącego o nowoczesnych, XXI-wiecznych miastach przyjaznych mieszkańcom. Jakże duże było nasze zdziwienie, gdy czytając Państwa głosy dowiadujemy się, że kameralne uliczki w centrum miasta dalej mają służyć jako ścieki komunikacyjne degradujące miasto, gdyż wynika to ze złożonego układu drogowego, który rozumieją tylko fachowcy.

Na spotkaniu z mieszkańcami ulicy Piramowicza jeden z łodzian ze wzruszeniem mówił, że widział woonerfy w Holandii i przez myśl nie przeszło mu, że może czegoś takiego oczekiwać na swojej ulicy. Mieszkańcy intuicyjnie wiedzą, że ulice nie muszą służyć jedynie samochodom za parking, że mogą być ważnym elementem przestrzeni publicznej zwłaszcza w Śródmieściu gdzie innych przestrzeni nie ma. Proszę powiedzieć tym ludziom, że ulice przed ich domami mają dalej być komunikacyjnym ściekiem, bowiem są częścią większej całości, której maluczcy nie rozumieją, domagając się woonerfów na Traugutta, Moniuszki, Piramowicza, Stefanowskiego czy Miedzianej.

Ponieważ wierzymy w mądrość łodzian i to, że potrafią dostrzec co jest dla nich najlepsze, dalej będziemy podpowiadać i pokazywać rozwiązania stosowane na szeroką skalę na całym cywilizowanym świecie. Łodzian zapraszamy na debatę na temat zmian w mieście, która odbędzie się 7 lipca o godzinie 18:00 przy nowopowstałym woonerfie na ul. 6 Sierpnia (w pubie Piwoteka Narodowa).

Zarząd Fundacji Normalne Miasto Fenomen