Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Właśnie rozpoczyna się testowanie współtworzonego przez nas modelu konsultacji społecznych budżetu Łodzi

grafikaW ramach projektu "Aktywni w konsultacjach" pomagaliśmy stworzyć plan wzorowych konsultacji budżetu miasta oraz strategi polityki społecznej. Zespół roboczy, który pracował od listopada 2013 do stycznia 2014 zaproponował, aby konsultacje rozpoczęły się na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia budżetu miasta. Stąd pomysł dwóch etapów konsultacji: w czerwcu – konsultacji priorytetów budżetowych, na podstawie których będą tworzone wytyczne dla poszczególnych jednostek Urzędu Miasta Łodzi. w listopadzie (po przedstawieniu przez prezydenta miasta projektu budżetu) – konsultacji już gotowego dokumentu.

Co więcej, konsultacje te nie będą odbywać się tylko w formie jednego spotkania i możliwości przesłania formularza on-line, ale zorganizowanych zostanie 5 warsztatów. Konsultacje, zgodnie z regulaminem konsultacji, będą trwały ponad 2 tygodnie: od 28 maja 2014 do 12 czerwca 2014 (do godziny 16.00). Spotkania warsztatowe odbędą się:

  • 28 maja w godz. 17.00-19.30, dla mieszkańców Śródmieścia, w Małej Sali Obrad, w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104, 
  • 29 maja w godz. 17.00-19.30, dla mieszkańców Bałut, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 55, ul. Mackiewicza 9, 
  • 10 czerwca, w godz. 17.00-19.30, dla mieszkańców Widzewa, w budynku Domu Kultury 502, ul. Gorkiego 16, 
  • 11 czerwca w godz. 17.00-19.30, dla mieszkańców Górnej, w siedzibie Rady Osiedla Piastów-Kurak ul. Ciołkowskiego 11, 
  • 11 czerwca w godz. 17.00-19.30, dla mieszkańców Polesia w budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3, ul. Olimpijska 9; 

Jednak jeśli komuś bliżej lub wygodniej jest podjechać na spotkanie nie w swojej dzielnicy – to jak najbardziej można wziąć udział w spotkaniu w innym miejscu. 

Całkowitą nowością jest także materiał informacyjny wyjaśniający czym jest budżet miasta! Coś o co od kilku lat zabiegaliśmy i co powinno być standardem przy każdych konsultacjach społecznych.

Zachęcamy do udziału w tych konsultacjach i wyrażenia swojej opinii o kierunkach w jakich powinny być wydawane pieniądze z miejskiej kasy.

Zobacz też:

{km}