Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Wniosek 15 łódzkich organizacji o przeprowadzenie konsultacji społecznych, zgodnych z regulaminem ustalonym przez Radę Miejską w Łodzi, został odrzucony

Odpowiedź UMŁ na wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych Wprawdzie Urząd Miasta (w osobie wiceprezydenta Cieślaka) uważa, że takie konsultacje są potrzebne, jednak "ze względu na konieczność sfinalizowania zadania (…) do końca 2014 r., jego harmonogram jest bardzo napięty. Przeprowadzenie wnioskowanych konsultacji społecznych w trybie zgodnym z Regulaminem Konsultacji Społecznych (….) oznaczałoby jego wydłużenie o co najmniej 5-6 tygodni, co mogłoby zagrozić realizacji zadania w wymaganym czasie" (pełna odpowiedź UMŁ).

Warto przytoczyć kilka faktów:

  • harmonogram realizacji zadań z budżetu obywatelskiego w wersji z końca października mówił o ogłoszeniu przetargu na Łódzki Rower Publiczny w styczniu 2014; 
  • harmonogram realizacji zadań z budżetu obywatelskiego w wersji z końca stycznia, mówi już o ogłoszeniu przetargu w lutym 2014; 
  • Urząd Miasta Łodzi zaprasza łodzian na spotkanie odnośnie lokalizacji stacji w dniu 3 marca 2014 roku – zatem przynajmniej do tego terminu przetarg nie zostanie ogłoszony; 
  • doraźna komisja ds. budżetu obywatelskiego zezwalała na poddanie pod głosowanie projektów, których czas realizacji mógłby (z różnych przyczyn) lekko przekroczyć 12 miesięcy (przy zastosowaniu tak zwanych "niewygasów" - czyli zgodnego z prawem przeniesienia niezrealizowanych zadań z poprzedniego roku na początek następnego);
  • od 25 października 2013 – czyli pierwszego ogłoszenia harmonogramów realizacji zadań budżetu obywatelskiego do 14 lutego – czyli dnia w którym łódzkie organizacje złożyły wniosek o przeprowadzenie konsultacji minęło 16 tygodni! 
  • od 29 stycznia 2014 – czyli daty ogłoszenia poprawionego harmonogramu realizacji zadań budżetu obywatelskiego do 3 marca – czyli daty wyznaczonego spotkania minie 4 i pół tygodnia;
  • planowane uruchomienie roweru publicznego ma nastąpić w październiku. Nawet gdyby to nastąpiło 31.10.2014 to do końca roku zostaje nadal 8 tygodni.

Harmonogram zadania z 25 października 2013:

Harmonogram zadania z 29 stycznia 2014:

Komentarz:

Moim zdaniem Zarząd Dróg i Transportu nie chce konsultować tego projektu z potencjalnymi użytkownikami. Bo patrząc w kalendarz nie wierzę w argument o braku czasu, w sytuacji gdy sam Zarząd Dróg i Transportu przesunął ogłoszenie przetargu już o co najmniej 9 tygodni (ze stycznia na marzec).

Zobacz też:

{km}