Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Władze Łodzi wydają 30% miejskiego budżetu na podstawie czterech strategicznych dokumentów, które nie istnieją!

W łódzkich mediach i na portalach społecznościowych trwa dyskusja o (nie)zasadności budowy ul. Nowotargowej, poszerzania ul. Inflanckiej, lokalizacji przejazdu przy ul. Niciarnianej, wcześniej była mowa o budowie ul. Konsytytucyjnej, raz na jakiś czas pojawia się temat obwodnicy Nowosolnej.

Ktoś mógłby się zapytać dlaczego te inwestycje budzą takie niepokoje społeczne. Powodów może być kilka. Jednym z nich jest brak dokumentów strategicznych, a co za tym idzie brak wiedzy mieszkańców co, gdzie i kiedy ma powstać. Niewiedza budzi demony. 

Strategia Zintegrowanego Rozwoju 2020+

25 czerwca 2012 roku po serii konsultacji z mieszkańcami Rada Miejska przyjęła Strategię Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. Dokument określa na jakich filarach mają opierać się decyzje w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania całego miasta. Filary te to:

 1. GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA, a w ramach tego cele strategiczne Nowe Centrum Łodzi, funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju, Łódź przedsiębiorcza,kreatywna i innowacyjna
 2. SPOŁECZEŃSTWO I KULTURA (w tym: miasto – dobro wspólne, kultura u podstaw, Łódź ucząca się)
 3. PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO (w tym: rewitalizacja śródmieścia, zielona, uporządkowana Łódź, miasto zrównoważonej komunikacji)

W strategii (strona 17) czytamy, że: cel "miasto zrównoważonej komunikacji" będzie realizowany poprzez:

 • usprawnienie i rozwój zrównoważonego i efektywnego systemu komunikacji zbiorowej w aglomeracji łódzkiej wspierającego funkcje metropolitalne Łodzi, komplementarnego do wojewódzkich systemów transportu zbiorowego; 
 • uprzywilejowanie transportu zbiorowego;
 • uspokojenie ruchu pojazdów w centrum Miasta poprzez rozwiązania systemowe, w tym budowę parkingów i stworzenie progresywnego systemu płatnego parkowania, wspomaganego przez inteligentne zarządzanie ruchem i dalszą sukcesywną rozbudowę sieci dróg rowerowych;
 • modernizację dróg dla ruchu kołowego, wyprowadzającą tranzyt z centrum Łodzi i udrażniającą połączenia kluczowych obszarów Miasta i aglomeracji z europejskimi szlakami komunikacyjnymi.

I przez moment wydawało się, że Urząd Miasta Łodzi naprawdę ma zamiar podążać w stronę miasta o zrównoważonym rozwoju ze zrównoważoną komunikacją!


DOKUMENTY STRATEGICZNE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Porządne zarządzanie miastem wymaga jasnego, konkretnego planu. W dziedzinie transportu od lat nie możemy się takiego doczekać. Terminy opracowania wszystkich strategicznych dokumentów w tym obszarze są odsuwane na coraz dalszą przyszłość. 

1. Program bezpieczeństwa ruchu drogowego (lipiec 2011 - ?)

Program BRD powstaje od 2011 roku. Niestety po 2 latach pracy nad dokumentem nie nadawał się on do przyjęcia przez Radę Miejską i został odesłany przez radnych miejskich do ponownego przygotowania (z terminem do końca marca 2014 roku). Od pracowników Zarządu Dróg i Transportu dowiedzieliśmy się, że opracowanie dokumentu ma jednak zostać zlecone zewnętrznej firmie, zatem przy zachowaniu terminów zgodnych z ustawą o zamówieniach publicznych – termin przygotowania programu bezpieczeństwa ruchu drogowego, narzucony przez Radę Miejską, nie jest realny do utrzymania.

2. Program rozwoju komunikacji zbiorowej 2020+ (1 marca 2012 - ?)

1 marca 2012 roku powołano zespół do spraw opracowania projektu programu rozwoju transportu i komunikacji zbiorowej 2020+ dla Miasta Łodzi (zarządzenie nr 1901/VI/12). Program miał powstać do 31 sierpnia 2012 roku. Co więcej, w samej Zintegrowanej Strategii czytamy, że wszystkie cele będą realizowane przez polityki sektorowe, w szczególności: "politykę rozwoju transportu i komunikacji, która skoordynuje różne rodzaje transportu na terenie aglomeracji, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu, z zachowaniem zasad zrównoważonego transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu ekologicznego".

Termin opracowywania programu jest jednak nieustannie przesuwany, najpierw na 31 grudnia 2013, a zgodnie z najnowszym zarządzeniem (5722/VI/14 z dnia 10 lutego) - na 31 grudnia 2014 roku (po kolejnych wyborach samorządowych). Dodatkowo Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) tłumaczy, że plan transportowy miasta musi uwzględniać plan transportowy województwa, dlatego termin powstania programu rozwoju komunikacji zbiorowej 2020+ obecnie nie jest znany.

3. Studium transportowe (2012 - ?)

Aktualizacją studium transportowego jako pierwsza zajmowała się w roku 2012 firma SYSTRA. Przeprowadziła ona konsultacje, zaktualizowała dokument, ale ten był według zamawiającego go ZDIT, tak "niskiej jakości", że postanowiono w listopadzie 2012 roku rozwiązać umowę z wykonawcą.

Jednak już w marcu 2013 rozpoczęło się kolejne zbieranie danych i przygotowanie analiz do aktualizacji studium transportowego. W czerwcu 2013 ogłoszono konsultacje społeczne

Na początku lutego 2014 przedstawiono dziennikarzom założenia studium transportowego. Według informacji uzyskanych w ZDIT dokument ma być gotowy do kwietnia 2014 roku a "zmiana terminu wynika z konieczności pozyskania od podmiotów opiniujących poszczególne części opracowania niezbędnych danych i informacji w celu wypracowania wariantu wynikowego, który będzie stanowił przedmiot II etapu konsultacji społecznych"

Termin konsultacji społecznych ani ich zakres nie jest znany. Przy czym jeśli dokument ma być gotowy do kwietnia 2014, zostało mało czasu na konsultacje i wprowadzenie ewentualnych poprawek.

4. Organizacja ruchu w mieście (listopad 2013 - ?)

Zarządzeniem dyrektora ZDIT powstał zespół ds. organizacji ruchu w mieście w szczególności w Strefie Wielkomiejskiej. Zespół ma za zadanie do 15 marca 2014 roku pracować program "tempo 30"wraz z wytycznymi do realizacji programu a następnie nadzorować jego realizację. Staramy się monitorować postępy prac zespołu.

NA CO SĄ WYDAWANE MIEJSKIE PIENIĄDZE?

Zaplanowane wydatki Łodzi na 2014 to 4 111 775 641 zł (4 mld 111 mln 775 tys 641 zł), z czego aż 30% (1 mld 270 mln 18 tys 297 zł) to wydatki realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu!

Dla porównania druga pozycja w budżecie miasta: wydatki Wydziału Edukacji (w tym utrzymanie szkół) to 22%, a trzecia: wydatki wydziału Budynków i Lokali to 7%. Wydatki Biura Promocji, tak niedawno omawiane w łódzkich mediach to 0,29% wydatków miejskich!

 • 30% pieniędzy jakie wydaje nasze miasto rękoma Zarządu Dróg i Transportu, są wydawane bez planu i bez poparcia w żadnych nam znanych dokumentach strategicznych dotyczących transportu.
 • 30% wydatków przechodzi praktycznie bez kontroli społeczeństwa i mediów!
 • 8% wydatków miasta to wydatki na bieżące funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego
 • 0,44% wydatków miasta to wydatki na infrastrukturę rowerową

Komentarz:

Jak te działania mają się do zapisów obowiązującej Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+? Nie wiem.

Owszem, trwa przebudowa trasy W-Z gdzie powstanie centrum przesiadkowe (i kosztowny tunel dla samochodów), trwa przebudowa dróg wokół Dworca Łódź Fabryczna i ponoć ma to usprawnić przesiadki pasażerom MPK), wreszcie dokończono budowę drogi rowerowej na Widzew i rozpoczęto budowę kolejnych, pilotażowo (w niedziele) ustawiono priorytet dla pieszych na jednym(!) przejściu na Retkinii i udało się wyłączyć światła w weekend na przecznicach z ul. Piotrkowską.

Z drugiej strony systematycznie maleje liczba kursów komunikacji zbiorowej. Tylko na linii 98B ze 100 kursów dziennie (stan na 1 grudnia 2013) do 12 lutego 2014 zostały 74 kursy dziennie; a centrum Łodzi nie jest (i nie wiadomo kiedy i czy będzie) dostosowane do obecności rowerzystów (np. dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na niektórych ulicach jednokierunkowych w centrum, tak jak dzieje się już w Krakowie, Gdańsku czy Poznaniu). 

Dyskusje wokół ulic takich jak Nowotargowa czy Inflancka tylko pokazują jak bardzo różni się postrzeganie transportu przez władze miasta od tego jak widzą to mieszkańcy. Bo komunikacja w Zarządzie Dróg i Transportu zdecydowanie kuleje. 

Wojtek Makowski i Tomasz Bużałek już teraz zachęcają do buntu pasażerów. Rowerzyści swoją obecność manifestują w każdy ostatni piątek miesiąca. Ale to chyba nadal za mało, bo dokumentów strategicznych jak nie było tak nie ma, a ogromne pieniądze z miejskiej kasy (czyli nasze! podatników) wydawane są według szerzej nieznanego klucza.

{km}