Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Rozpoczynają się konsultacje budżetu Łodzi na 2014 rok. Przez najbliższy tydzień łodzianie mogą wypowiedzieć się jak oceniają zaproponowane przez urzędników dochody i wydatki na 2014 rok


alt
Jak co roku prezydent Łodzi ogłosiła konsultacje projektu budżetu na kolejny rok kalendarzowy. Tym razem mieszkańcy otrzymali tydzień (od 26 listopada do 2 grudnia 2013 do godziny 16.00) na zapoznanie się z 366 stronami opisującymi miejskie finanse.

Dlatego wspólnie z innymi przedstawicielami organizacji pozarządowych przygotowaliśmy propozycje zmian w budżecie Łodzi obejmujące m.in :

  • pozycje 1-10 dotyczą Zarządu Dróg i Transportu (m.in. uszczegółowienie wydania 18 mln zł na infrastrukturę rowerową, propozycja zwiększenia częstotliwości kursowania tramwajów na linii ŁTR czy zapewnienia środków na realizację nowego Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
  • pozycje 11-13 dotyczą Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (zwiększenie środków na imprezy na ul. Piotrkowskiej z 10.000 zł do co najmniej 150.000 zł; umożliwienie tworzenia materiałów promocyjnych Łodzi w języku migowym oraz powrót zadania pod nazwą "organizacja imprez miejskich" takich jak obchody Święta Łodzi czy miejskiej imprezy noworocznej);
  • pozycja 14 dotyczy Biura Architekta Miasta i zwiększenia kwoty na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru (w 2013 było 1,5 mln, w 2014 proponowane jest niespełna 0,9 mln zł);
  • pozycje 15-16 dotyczą Biura ds. Inwestycji i budowy stadionów. Naszym zdaniem nie stać nas na wydanie w tym roku 122 mln zł;
  • pozycje 17-19 dotyczą rezerw celowych czyli środków "uruchamianych" w trakcie roku w zależności od potrzeb. Niektóre rezerwy proponujemy usunąć, inne dopisać (kampania informująca o budżecie obywatelskim) lub zwiększyć (np. na inicjatywy lokalne);
  • pozycje 20-21 dotyczą Biura ds. Partycypacji Społecznej o organizacji konsultacji społecznych. Na 2014 władze Łodzi zapowiedziały już co najmniej dwie duże akcje konsultacyjne - dotyczące tempo-30 oraz wyglądu placu Wolności, parku Staromiejskiego i Starego Rynku - proponujemy zabezpieczenie odpowiednich środków na te działania;
  • pozycja 22 dotyczy Wydziału Gospodarki Komunalnej i uszczegółowienia kosztów ponoszonych przez miasto na letnie i zimowe utrzymanie dróg;
  • pozycje 23-24 dotyczą Biura Nadzoru Inwestorskiego i przekazywania w ciągu kolejnych 13 lat prawie 300 mln zł na rozbudowę lotniska;
  • pozycja 25 dotyczy Zarządu Nowego Centrum Łodzi i działań, które naszym zdaniem mogłyby zostać wykonane w ramach funduszy przeznaczonych na utrzymanie tej jednostki;
  • pozycje 26-27 dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zmiany sformułowania "upośledzenie umysłowe" na "niepełnosprawność intelektualna".

KLIKNIJ I POBIERZ
FORMULARZ KONSULTACJI
PODPISZ NA KOŃCU, 
PRZEŚLIJ NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Pamiętaj, że możesz także dopisać swoje propozycje, np. projekt, który zgłosiłeś/zgłosiłaś lub głosowałeś/głosowałaś w ramach budżetu obywatelskiego lub propozycję zadania dotyczącego twojej okolicy (np. remont chodnika, nowe nasadzenia na skwerku, odnowienie urządzeń na placu zabaw, regularne sprzątanie lub częstsze patrole Straży Miejskiej w twojej okolicy...).

Wyniki konsultacji społecznych będą opublikowane najdalej po 30 dniach od zakończenia konsultacji społecznych czyli do 31 grudnia 2013. Ponieważ jednak Rada Miejska ma uchwalać budżet Łodzi w dniu 27 grudnia 2013 mamy nadzieję, że Wydział Budżetu zdąży do tego czasu opracować i opublikować wszystkie zgłoszone przez mieszkańców propozycje i uwagi.

Komentarz

Widać, że urząd miasta uczy się przeprowadzać konsultacje społeczne w zakresie budżetu. Zdajemy sobie sprawę, że temat jest trudny i wymaga edukacji społeczeństwa. Dlatego cieszymy się, że w tych konsultacjach po raz pierwszy określono zakres negocjowalny - czyli wprost napisano czego na 100% nie można zmienić w budżecie Łodzi: “zakres negocjowalny konsultacji nie obejmuje zadań, które są lub będą realizowane na podstawie zawartych umów lub zatwierdzonych projektów oraz zadań, które zostały ujęte w projekcie budżetu w ramach budżetu obywatelskiego".

Niestety kiedy zapytaliśmy urząd, czy te “nienegocjowalne” zadania będą jakoś wyróżnione/ zaznaczone dowiedzieliśmy się, że: “1. zadania wskazane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, będą miały w samej nazwie określenie, że są one realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. 2. Inne zadania, które będą realizowane na podstawie zawartych umów i zatwierdzonych projektów nie będą oznaczone, gdyż w ramach środków ujętych w danym zadaniu tylko część z nich może być już zaangażowana z tytułu realizacji zawartych umów i zatwierdzonych projektów. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że merytoryczne wydziały, opiniujące przesyłane postulaty mieszkańców, dokonują ich wnikliwej weryfikacji, poszukując zarówno możliwości finansowych jak i prawnych, które pozwolą na ich realizację.”

Bierzemy jednak, jako organizacja, udział w projekcie który zakłada przeprowadzenie modelowych konsultacji budżetu na 2015 rok. Zatem powinno być już tylko lepiej.

{km, hb, pw, pk, jo, tb, wm, mg}

Polecamy: