Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Prezydent i posłowie planują ponowną zmianę ustawy prawo o zgromadzeniach. Pod przykrywką walki z garstką chuliganów “nadużywających konstytucyjnego prawa do wolności zgromadzeń”, próbują wprowadzić dodatkowe ograniczenia prawne dla wszystkich Polaków

Poprzednia zmiana ustawy nastąpiła po regularnej bitwie jaka odbyła się w Warszawie… 11 listopada 2011 roku. Już wtedy w projekcie przedstawionym przez Prezydenta RP był pomysł, aby zakazać zakrywania twarzy, trybunał konstytucyjny uznał jednak taki zapis za niezgodny z prawem (publikacje medialne, opinie organizacji pozarządowych, socjologów, prawników i konstytucjonalistów o poprzedniej zmianie można przeczytać tutaj)

Obecne (i poprzednie) prawo mówi jednoznacznie, że w „zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia” (art. 3 ust. 2)

Niestety, według Prezydenta RP i wielu polityków taki zapis to za mało. Podnoszone są argumenty, że zakryta twarz uniemożliwia policji identyfikację. Niestety, jednocześnie politycy chyba zapominają, że policja już teraz ma prawo legitymować każdego i w każdym momencie. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wielu chuliganów, którzy niszczyli drzewka czy rzucali kamieniami 11 listopada 2013 w Warszawie, nie miało zakrytych twarzy… jednak nie powstrzymało ich to przed popełnieniem wykroczeń. Nie wiadomo jednak czy umożliwiło policji ich identyfikację. 

18 listopada 2013 do Sejmu trafił prezydencki projekt zmiany ustawy o zgromadzeniach. Znajduje się w nim zapis: “w zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby, których identyfikacja z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wyglądu nie jest możliwa, z zastrzeżeniem art 7 ust 2 pkt 2”

Art 7 ust 2 pkt 2 mówi zaś o “wskazaniu związku pomiędzy celem zgromadzenia a uczestniczeniem w nim osób, których identyfikacja z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wyglądu nie jest możliwa, o ile ogranizator przewiduje uczestnictwo takich osób w zgromadzeniu”

Należy pamiętać, że organ gminy (czyli np. prezydent/ wójt/ burmistrz) już teraz może zakazać organizacji zgromadzenia publicznego (art 8) jeśli:

“1) jego cel lub odbycie sprzeciwiają się niniejszej ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych;
2) odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu albo mienu w znacznych “rozmiarach”

W nowym projekcie jest jednak propozycja dodania kolejnego punktu umożliwiającego zakazanie zgromadzenia: 

“1a) brak jest związku pomiędzy celem zgromadzenia i niemożnością identyfikacji jego uczestników, a ponadto niemożność identyfikacji może spowodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Co to oznacza w praktyce?
Że zarówno parada solistów lalkarzy, zombie walk, parada mikołajów na motocyklach i wiele innych zgromadzeń będzie mogło mieć problemy z organizacją manifestacji! Wystarczy, że urzędnik nie zauważy związku pomiędzy celem zgromadzenia a zakryciem twarzy. A co w przypadku organizowanych w całej Polsce Mas Krytycznych? Zwłaszcza zimą większość rowerzystów zakrywa twarz… posiadanie kominiarki czy szalika nie jest celem Masy Krytycznej (ani dowolnego przejazdu motocyklistów!) - po prostu kiedy jest zimno tak się jeździ. Jak organizator ma to udowodnić? Nie wiadomo.

Dlatego zachęcamy wszystkich organizatorów Mas Krytycznych w całej Polsce, aby 29 listopada 2013 pokazać, że osoba z zakrytą twarzą może nie chcieć napadać na bank czy sklep (“Małgorzata Kidawa-Błońska z PO wyjaśnia, że pomysł zakazu zakrywania twarzy jest dobry, na to wskazują doświadczenia z ostatnich lat. Jej zdaniem nikt kto ma czyste zamiary nie zakrywa twarzy kominiarką. Kidawa-Błońska argumentuje, że kominiarka kojarzy się jednoznacznie, używają jej ci, którzy chcą napaść na bank, sklep czy chce ukryć swoją twarz.)

Komentarz:
W samej tylko Warszawie od 1 stycznia 2013 do 19 listopada 2013 odbyło się 595 manifestacji http://bezpieczna.um.warszawa.pl/imprezy-masowe/zgromadzenia/2013-01! Na podstawie jednej, politycy chcą wprowadzić zmiany dla wszystkich. Zmiany, które nie rozwiążą problemu burd i niszczenia mienia przez uczestników JEDNEJ manifestacji. Bo zdecydowana większość demonstracji ma pokojowy charakter. Pokażmy to 29.11.2013.

Polecane teksty:
Zakaz zasłaniania twarzy powraca 
Opinia OBWE  

{km}

 

embed video plugin powered by Union Development