Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Władze Łodzi ogłosiły konsultacje społeczne dotyczące organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza. Wyjaśniamy czym owa organizacja ruchu jest

Tytułem wstępu: grupa radnych Rady Miejskiej w Łodzi, po artykule w lokalnej gazecie na temat organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza postanowiła złożyć wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tym temacie. Jak napisali w uzasadnieniu konsultacje mają pomóc w ustaleniu, czy „mieszkańcy Łodzi wolą, aby ul. Sienkiewicza na odcinku między al. Piłsudskiego, a ul. Narutowicza po zakończeniu natężonych remontów ulic w centrum Łodzi pozostała ulicą dwukierunkową, czy żeby wróciła do pierwotnej organizacji ruchu.”. Już wtedy skontaktowaliśmy się z jednym w wnioskodawców, i prosiliśmy aby te konsultacje nie ograniczały się jedynie do głosowania za jedną z dwóch przedstawionych propozycji.

Prezydent Łodzi przychyliła się do prośby radnych i 15 października 2013 r. ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące docelowej organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza.

Formularz konsultacji zamieszczony na stronach UMŁ zawiera dwa pytania:

 1. Czy jest Pan/Pani za utrzymaniem w ul. Sienkiewicza w Łodzi, na odcinku od ul. Narutowicza do al. Piłsudskiego, dwukierunkowego ruchu pojazdów po zakończeniu remontów w centrum Łodzi? (Proszę podkreślić wybraną odpowiedź.)
  • a) TAK
  • b) NIE
  • c)nie mam zdania
 2. Inne propozycje i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji:

Przypomnijmy, że przedmiotem konsultacji jest „docelowa organizacja ruchu”, jednak w materiałach informacyjnych nie znalazły się informacje czym ta „organizacja ruchu” jest, w związku z tym mieszkańcy mogą nie wiedzieć jakie inne propozycje mogliby składać.


Dlatego informujemy zainteresowanych tymi konsultacjami, że organizacja ruchu to wszystkie rozwiązania dotyczące podziału ulicy na pasy ruchu, miejsca parkowania, przejścia pieszych, oznakowanie pionowe i poziome i inne rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego przemieszczania się wszystkich uczestników ruchu. (pełna definicja na portalu edroga.pl).


Formularz konsultacji wraz z przygotowanym materiałem informacyjnym mógłby wyglądać następująco:

 1. Czy uważa Pan/Pani, że należy poprawić bezpieczeństwo na ul. Sienkiewicza w rejonie szkół i parku? 
  • tak
  • nie
  • nie mam zdania
 2. Czy popiera Pan/Pani utrzymanie dwukierunkowego ruchu na ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do al. Piłsudskiego?
  • tak
  • tak, ale na krótszym odcinku (jakim?)
  • nie
  • nie mam zdania
 3. Jakie inne elementy organizacji ruchu mogłyby zostać wprowadzone na ul. Sienkiewicza - można zaznaczyć kilka propozycji (w nawiasach nasze komentarze i wyjaśnienia)
  • ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 30 km/h 
  • ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 40 km/h (ograniczenie prędkości do 40km/h jest wpisane w program antyhałasowy Łodzi)
  • wyniesione przejście dla pieszych przy szkole/ parku (zamiast przejścia ze światłami, co sprawdza się już teraz w tym miejscu
  • wyniesione przejście dla pieszych na wysokości wyjazdu z placu Komuny Paryskiej (jeden z wniosków do budżetu obywatelskiego S0059
  • wyznaczenie miejsc parkingowych (np. kosztem zawężenia jezdni - tutaj konieczny byłby załącznik przygotowany przez ZDIT z propozycją umiejscowienia miejsc parkingowych – ul. Sienkiewicza ma około 8 metrów szerokości, ale przy skrzyżowaniu z ul. Tuwima - ponad 15 metrów. Standardowa szerokość pasa po którym jeżdżą autobusy w Łodzi to 3,5 m.
  • wymalowanie pasów rowerowych na jezdni lub innych znaczników pokazujących miejsce dla rowerów 
  • wymalowanie śluz rowerowych przy skrzyżowaniach (chociaż i tak śluzy na ul. Sienkiewicza mają pojawić się już w 2014 roku
  • zmiana organizacji wlotów skrzyżowań, tak aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym (np. propozycja 1 z wykorzystaniem stojaków rowerowych, propozycja 2 z wykorzystaniem "uszu myszki miki"
  • inne: (możliwość dopisania innych propozycji)
 4. Inne propozycje/ opinie:

Oczywiście każda z wyżej wymienionych propozycji ma swoje wady i zalety (dla różnych uczestników ruchu), i każda wymagałaby dokładnego sprawdzenia przez pracowników ZDIT prawnej i technicznej możliwości ich realizacji. Warto jednak pamiętać, że wymienione tutaj propozycje to nie jedyne istniejące narzędzia organizacji ruchu - prawo dopuszcza ich szeroki wachlarz. Dlatego już dzisiaj zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w dniach 23 października - 8 listopada 2013 r., do godziny 16.00, oraz do czynnego udziału w spotkaniu w dniu 29 października 2013 r. (wtorek) w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi (ul. Sienkiewicza 46) w auli w godz. 17.00 – 19.00.

Wygląd i bezpieczeństwo na ul. Sienkiewicza może zależeć od mieszkańców.


AKTUALIZACJA: 24.10.2013

W dniu 23 października na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pojawił się dokument zmieniający wcześniejszy formularz konsultacji społecznych. Termin konsultacji oraz spotkania pozostaje bez zmian. Zmieniony został załącznik, który obecnie zawiera pytania o kierunku ruchu, o chęć zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Sienkiewicza (!), o możliwość wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h (!), o opinię nt. "poduszek berlińskich" (!). 

Aktualny formularz można pobrać ze strony UMŁ.

{km}