Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Przedstawiciel Fundacji Normalne Miasto Fenomen będzie brał udział w pracach zespołu, który ma opracować wzorcowy model konsultacji dla Łodzi

Projekt „Aktywni w konsultacjach”, realizowany przez centrum OPUS zakłada przeprowadzenie ewaluacji 4 wybranych procesów konsultacji społecznych: strategii rozwoju Łodzi, polityki rozwoju kultury 2020+, programu współpracy UMŁ z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok oraz konsultacji, które dotyczyły likwidacji szkół. 

Następnie zespół roboczy, w skład którego wchodzi 4 urzędników, 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym właśnie przedstawiciel Fundacji Fenomen) oraz 2 ekspertów ds. partycypacji ma opracować wzorcowy model konsultacji dla budżetu Łodzi na 2015 rok oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020. Zespół będzie pracował przez 10 tygodni. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zostali wytypowaniu przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. partycypacji obywatelskiej (społeczny organ, powoływany przez organizacje zainteresowane danym tematem). 

Komentarz:

Cieszymy się, że doświadczenie naszej organizacji w konsultacjach społecznych budżetu miasta (2011, 2012, 2013) będzie mogło przyczynić się do przeprowadzenia modelowych konsultacji budżetu Łodzi na 2015 rok.

ps. Konsultacje budżetu Łodzi na 2014 rok dopiero przed nami - odbędą się prawdopodobnie pod koniec listopada 2013 roku. 

{km}