Aktualności

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Przedstawiciele naszej fundacji uczestniczyli w III już zjeździe Kongresu Ruchów Miejskich w Białymstoku

Kongres Ruchów Miejskich to cykliczne wydarzenia, ale także coraz gęstsza nieformalna sieć organizacji i ruchów działających w polskich miastach na rzecz ich demokratyzacji oraz poprawy jakości życia mieszkańców.Tym razem społecznicy i eksperci zainteresowani kwestiami rozwoju polskich miast spotkali się w dniach 11-13 października br. w Białymstoku

Podczas Kongresu toczyło się wiele dyskusji wewnętrznych. Rozmawialiśmy wraz z pozostałymi uczestnikami na temat dalszych kierunków rozwoju KRM jako sieci ruchów miejskich i jego miękkiej instytucjonaliacji. Powołaliśmy wspólnie (przez aklamację) piętnastoosobowy Zespół Koordynacyjny, którego zadaniem będzie:

  1. przygotowanie w przeciągu kolejnych 2 miesięcy regulaminu KRM, na podstawie wytycznych przedyskutowanych w Białymstoku
  2. reprezentacja KRM pomiędzy zjazdami.

Zespół Koordynacyjny jest swoistym "ciałem decyzyjno-reprezentacyjnym" i funkcjonuje obok grup tematycznych/roboczych, które są ciałem merytorycznym KRM. Ponadto powołaliśmy czteroosobowy (i czteromiastowy) Sekretariat, odpowiedzialny za przepływ informacji zarówno "zewnętrznej" jak i "wewnętrznej". Szczegółowe procedury zostaną przygotowane przez ZK i poddane szerokim konsultacjom. 

Jako współorganizatorzy poprzedniego podobnego spotkania jesteśmy żywo zainteresowani rozwojem tej inicjatywy i cieszymy się z decyzji podjętych podczas Kongresu. Pomogą one wzmocnić działania sieci a przez to organizacjom o celach podobnych do naszych skuteczniej wpływać na polską rzeczywistość. 

Poza pracami wewnętrznymi podczas III Kongresu Ruchów Miejskich zostały przyjęte cztery uchwały:

  1. w sprawie ustawy “Mieszkanie dla Młodych”
  2. w sprawie sprawiedliwego podziału środków na ochronę zabytków 
  3. w sprawie referendów 
  4. w sprawie utworzenia w Białymstoku Parku Kulturowego Bojary

Jako fundacja je wspieramy i zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nimi. 

{pw}