Strona główna
 

Transport zrównoważony

Działamy na rzecz poprawy transportu pieszego, rowerowego i wspieramy pasażerów komunikacji zbiorowej. Zobacz więcej
 

Społeczeństwo obywatelskie

Chcemy, aby obywatele mieli większą świadomość swoich praw i skutecznie dopominali się ich przestrzegania. Zobacz więcej
 

Przestrzeń
miejska

Dbanie o to, co nas otacza, co każdy z nas widzi i z czym obcuje. Pragniemy uporządkowania tej sfery naszego życia.
Zobacz więcej
 

Kultura
i dziedzictwo

Nasza kultura, historia i wspólne dziedzictwo to wszystko, co czyni Łódź bardzo wyjątkowym miastem, które trzeba zrozumieć.
Zobacz więcej

Subskrybuj

Oświadczenie
captcha 

Nie ma, że #niedasie

 

1 stycznia 2018 roku powstała Biblioteka Miejska w Łodzi. Zmiana postulowana przez społeczników spotkała się z pozytywną reakcją Urzędu Miasta Łodzi – mamy 1 miasto, 1 bibliotekę, 1 dyrektora, 1 regulamin, 1 stronę www, a wkrótce 1 katalog biblioteczny, 1 kartę biblioteczną – po prostu jedna wielka radość i satysfakcja!

O centralizacji bibliotek informowaliśmy już w czerwcu 2017 roku. Teraz czas przyjrzeć się zmianom.

 

BS 1miasto

 

W najbliższą niedzielę Biblioteka Miejska w Łodzi zaprasza mieszkańców miasta na Piknik z biblioteką odbywający się pod hasłem “Jedno miasto – jedna biblioteka”. Na stronie wydarzenia przeczytamy: uchylimy rąbka zmian, które już od przyszłego roku zawitają do Biblioteki Miejskiej w Łodzi i znacznie ułatwią korzystanie z oferty oraz księgozbioru tej jednej z największych w kraju sieci miejskich książnic. Na pierwszy ogień: nowa KARTA BIBLIOTECZNA, czyli Biblioteka w sieci pełną gębą, a do tego pakiet zniżek w miejskich teatrach, muzeach, domach kultury i u innych partnerów projektu. Zdradzimy także szczegóły remontów i zmian w filiach bibliotecznych oraz współpracy z Wydziałem Zarządzania UŁ.

Cieszymy się, że hasło, które Fundacja Fenomen promuje od 2014 roku ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na pikniku pogratulujemy postępów i zapytamy o dalsze plany BMwŁ!

piknikBMwŁ

 

Zamysłem projektu Biblioskan* było doprowadzenie do ujednolicenia funkcjonowania bibliotek w obrębie całego miasta, choćby w zakresie, który jest ważny dla klienta.

Aby zdiagnozować sytuację od strony czytelnika, przeprowadziliśmy największe w kraju badanie bibliotek metodą tajemniczego klienta. Zatrudniliśmy i przeszkoliliśmy 16 niezależnych audytorów, którzy odwiedzili biblioteki ponad 300 razy. Badanie obejmowało m.in. ocenę jakości obsługi, świadczonych usług, dostępności zbiorów i lokali bibliotecznych. Przeprowadziliśmy też szereg analiz i opublikowaliśmy obszerny raport zawierający opis stanu sieci łódzkich bibliotek publicznych oraz rekomendacje.

Realizatorzy projektu Biblioskan stworzyli pakiet zalecanych zmian*. Po ponad 9 miesiącach od scalenia bibliotek w pierwszej kolejności sprawdzamy, co zmieniło się w zakresie regulaminów korzystania ze zbiorów.

check2Ujednolicenie najważniejszych dla czytelników zapisów regulaminów, tj:

  • limitów wypożyczeń,
  • okresów wypożyczeń,
  • zasad prolongaty,
  • wysokości opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.

ZREALIZOWANE – wprowadzono wspólny regulamin dla wszystkich filii.

 

checkUsunięcie zapisów o konieczności posiadania meldunku lub udokumentowania pobytu na terenie Łodzi i/lub wpłacenia kaucji za wypożyczane materiały. Wszelkie zapisy ograniczające dostęp do zbiorów są niezgodne z gwarantowanym w Ustawie o bibliotekach prawem do powszechnego dostępu do zasobów kultury.

CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANE

Punkt 9. Regulaminu: Czytelnicy nieposiadający stałego adresu zameldowania oraz numeru PESEL mogą wypożyczać jednocześnie – ogółem – 3 woluminy, za które są zobowiązani pozostawić kaucję w wysokości nie mniejszej niż 25 zł za każdy wolumin.

 

check2Wprowadzenie do regulaminów zapisu o dozwolonym użytku osobistym – zdecydowanie powinien on zostać zaakcentowany, by nie wprowadzać użytkowników w błąd. Niektóre z obecnych zapisów mogą sugerować, że czytelnik nie ma prawa kopiować materiałów bibliotecznych.

ZREALIZOWANE – usunięto niejasne zapisy.

 

check2Włączenie regulacji związanych z realizacją zadań wymagających bardziej szczegółowych przepisów (tj. korzystanie z Internetu, sprzętu komputerowego, czytników książek elektronicznych itp.) do zasadniczego regulaminu. Nie ma konieczności ich wyodrębniania i mnożenia dokumentów, z którymi powinien zapoznać się czytelnik.

ZREALIZOWANE

 

checkMożliwie szerokie ujednolicenie godzin otwarcia wszystkich MBP i ich filii.

W TRAKCIE REALIZACJI – rozpoczęto prace nad ujednoliceniem godzin otwarcia.

 

check2Ujednolicenie opłat pobieranych za nieterminowy zwrot książek i usługi świadczone przez biblioteki, zwłaszcza za powielanie materiałów.

ZREALIZOWANE

BS1 1plansza

 FOTORELACJA Z PIKNIKU :)

 

piknik z biblioteka

 

 *Projekt „Biblioskan – kontrola obywatelska w łódzkich bibliotekach publicznych” został sfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Szczegóły w książce: „Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych”.