Bezpieczne miasto

Zapisz się na nasz newsletter!

Oświadczenie

ZAKOŃCZONY! Projekt Bezpieczne Miasto Inna droga ma za zadanie zwiększyć wpływ mieszkańców Łodzi na decyzje i działania mające zapewnić w mieście bezpieczeństwo ruchu drogowego i jakość przestrzeni publicznej

Opis:

Projekt realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu (IPT) w ramach progamu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG. Działania są prowadzone od 2014 roku, aż do 2016 roku i obejmują działalność edukacyjną (spotkania dla mieszkańców), konsultacyjną (warsztaty) oraz doradczą (wsparcie dla indywidualnych mieszkańców).

Realizacja:

  • zaangażowanie ludzi: 3 koordynatorów; kilkunastu eksperów; grono wolontariuszy
  • zaangażowane finanse: 285 000 zł

Projekt "Bezpieczne miasto – inna droga" korzysta z dofinansowania w kwocie 285 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" (wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży), finansowanego z Funduszy EOG.